فراخوان ارسال چکیده در نخستین همايش سالیانه‌ی انجمن علمي روان‌درماني ايران

 برگزاركننده: انجمن علمي روان‌درماني ايران

 تاريخ برگزاري: ٢٥ تا ٢٧ بهمن ١٣٩۶

مكان برگزاري: مركز اسناد و كتابخانه‌ی ملي ایران


 مهلت ارسال چکیده: ٣٠ آذرماه ١٣٩٦

 چکیده‌ها از طریق ای‌میل همایش این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال شود. 

 چکیده‌های ارسالي مي‌توانند شامل پژوهش‌های اصيل، مروري، گزارش مورد و مفهومی باشند.


 محورهای همایش:

 روان‌درمانی در ايران
Psychotherapy in Iran

 اخلاق و روان‌درماني
Ethics and Psychotherapy

 روان‌درماني و تداوم رشد رواني
Psychotherapy and Continuing Personal Development

 روان‌درماني و سرزندگي
Psychotherapy and Vitality

 روان‌درماني و رواداري
Psychotherapy and Tolerance

 روان‌درماني در عصر اينترنت
Psychotherapy in the Internet Era

 رابطه‌ی درماني و فرآيند تغيير
Therapeutic Relationship and Process of Change


 قالب نگارش چکیده‌ی پژوهش‌های اصيل:

تنها چکیده‌ی پژوهش‌های اصيلي که در قالب زیر نوشته شده باشند وارد بخش داوری خواهند شد:

 تعداد كلمات: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه
 عنوان به طور جامع و مانع معرف پژوهش باشد.
 نگارش در قالب ۴ بخش (۱) هدف پژوهش، (۲) ابزارها و روش پژوهش، (۳) یافته‌ها و (۴) بحث و نتیجه‌گیری
 ۴ كليدواژه برای پژوهش تعیین شود.
 حداقل سه منبع اصلی پژوهش با رعایت قواعد ثبت منابع ذکر شود.
 نام و نام خانوادگی کامل پژوهشگران و وابستگی سازمانی و دانشگاهی آنان، به ترتیب مورد توافق نویسندگان، ذکر شود.
 پژوهشگر ارایه‌دهنده‌ی سخن‌رانی، در صورت پذیرش ارایه‌ی شفاهی، از زمان ارسال چکیده مشخص شود.
 بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری امكان اضافه كردن نام نويسنده‌ی جديد وجود ندارد.


 قالب پژوهش‌هاي مروری، مفهومی و گزارش مورد:

تنها چکیده‌ی پژوهش‌های مروري که در قالب زیر نوشته شده باشند وارد بخش داوری خواهند شد:

 تعداد كلمات: ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه
 عنوان به طور جامع و مانع معرف پژوهش باشد.
 نگارش در قالب ٣ بخش (۱) مقدمه، (۲) متن پژوهش یا گزارش، و (۳) نتيجه‌گيری
 ۴ كليدواژه برای پژوهش تعیین شود.
 حداقل سه منبع اصلی پژوهش با رعایت قواعد ثبت منابع ذکر شود.
 نام و نام خانوادگی کامل پژوهشگران و وابستگی سازمانی و دانشگاهی آنان، به ترتیب مورد توافق نویسندگان، ذکر شود.
 پژوهشگر ارایه‌دهنده‌ی سخن‌رانی، در صورت پذیرش ارایه‌ی شفاهی، از زمان ارسال چکیده مشخص شود.
 بعد از اعلام نتیجه‌ی داوری امكان اضافه كردن نام نويسنده‌ی جديد وجود ندارد.
 در گزارش مورد، نكات لازم برای حفظ كامل اسرار بيمار و رعايت كامل اصل رازداری لحاظ شود.

 نكات عمومی:

 در صورت پذیرش چکیده‌های ارسال‌شده، برحسب نتیجه‌ی داوری، ممکن است برای ارایه‌ی شفاهی یا پوستر پذیرفته شوند.
 برنامه‌ی زمانی و محل ارایه‌ی شفاهی یا پوستر بعد از داوری نهایی اعلام خواهد شد.
 زمان ارایه‌ی شفاهی بین ۱۵ تا ٢٠ دقیقه خواهد بود.

ما را در جوامع مجازی دنبال کنید :

تهران، امیر آباد شمالی، خیابان ۲۰، بین بلوار فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲۱، پلاک ۶۱، واحد ۲

تلفن : ۹۸۲۱۸۸۲۲۳۲۹۲_۹۸۲۱۸۸۳۳۶۷۲۶