تماس با دبیرخانه‌ی سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان بیستم، خیابان جانبازان، خیابان بیست و یکم، پلاک ۶۱، واحد ۲

تلفن: ۰۲۱۸۸۲۲۳۲۹۲_۰۲۱۸۸۳۳۶۷۲۶

فکس: ۰۲۱۸۸۲۲۳۲۴۲