همکاران و برگزار کنندگان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انجمن علمی روان‌درمانی ایران با همراهی نهاد‌ها و سازمان‌های زیر دومین همایش سالیانه را برگزار خواهد کرد.

 
دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت
لوگوی فارسی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور