شورای سیاست‌گذاری دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

اعضای شورای سیاست‌گذاری (به ترتیب الفبا):

دکتر مهرداد افتخار
دکتر مرتضی امامی پارسا
دکتر عباس امید
دکتر غلامرضا ترابی پاریزی
دکتر امی‌تیس توکلی
دکتر سامان توکلی
دکتر بهروز دولت‌شاهی
دکتر محمدرضا شالبافان
دکتر فرهاد طارمیان
دکتر ناصر گودرزی
دکتر نهاله مشتاق
دکتر سعید ممتازی
دکتر نسیم نکویی شجاع (نماینده‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران)
دکتر شبنم نوحه‌سرا