اعضای کمیته‌ی علمی دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دبیر علمی:

دکتر بهروز دولت‌شاهی

اعضای کمیته (به ترتیب الفبا):

۱. دکتر والنتین آرتونیان
۲. دکتر فرناز اعتصام
۳. دکتر مهرداد افتخار
۴. دکتر مرتضی امامی پارسا
۵. دکتر عباس امید
۶. دکتر عبداله امیدی
۷. دکتر رضا باقریان سرارودی
۸. دکتر احمد برجعلی
۹. دکتر حمید پورشریفی
۱۰. دکتر غلامرضا ترابی پاریزی
۱۱. دکتر امی‌تیس توکلی
۱۲. دکتر سامان توکلی
۱۳. دکتر حسن حمیدپور
۱۴. دکتر رضا دانشمند
۱۵. دکتر سامرند سلیمی
۱۶. دکتر فرهاد طارمیان
۱۷. دکتر جواد علاقبند راد
۱۸. دکتر لادن فتی
۱۹. دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده
۲۰. دکتر محمدرضا کاظمی
۲۱. دکتر ناصر گودرزی
۲۲. دکتر نهاله مشتاق
۲۳. دکتر آذرخش مکری
۲۴. دکتر سعید ممتازی
۲۵. دکتر فرشته موتابی
۲۶. دکتر نسیم نکویی شجاع
۲۷. دکتر شبنم نوحه‌سرا
۲۸. دکتر حمید یعقوبی