سمپوزیوم رشک و حسد

  • پنج‌شنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۷
  • دکتر مهدی تهرانی‌دوست
  • دکتر سامرند سلیمی
  • دکتر آذرخش مکری
  • دکتر عباس امید
  • سالن آمفی‌تئاتر بیمارستان روزبه
سمپوزیوم رشک و حسد انجمن علمی روان‌درمانی ایران

این بخش مخصوص اعضای پیوسته و وابسته‌ی انجمن است.

اگر عضو انجمن هستید برای مشاهده باید وارد حساب کاربری خود شوید.