بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیمحمدرضا بابائی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: mrbabaei84@yahoo.com