بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیعذرا مرتضوی
نوع عضویت عضو پیوسته
مدرک تحصیلیروان‌پزشک
سایر اطلاعات استان: همدان
شهر: ملایر
آدرس: قایم مقامی
تلفن: ۰۸۱۳۲۲۲۸۱۹۱
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۳۸۵/۰۶/۰۹