بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیمحمد فرجی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: mohammadfaraji1368f@gmail.com
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۳۹۹/۰۷/۰۹