بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیاعظم سادات مدنی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: azam_madani_2008@yahoo.com
دانشگاه: شاهد
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲