بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیسجاد حضرتی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات استان: قزوین
شهر: قزوین
آدرس: تهرانقدیم ک اسوه
تلفن:
آدرس ای‌میل: sajad.hazratii@gmail.com
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران