بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگینادر منیرپور
نوع عضویت عضو پیوسته
مدرک تحصیلیدکترای روان‌شناسی سلامت
سایر اطلاعات استان: قم
شهر: قم
آدرس: دانشگاه
تلفن: ۰۲۵۳۲۸۰۴۰۴۰
آدرس ای‌میل: Monirpoor1357@gmail.com
دانشگاه: دانشگاه تهران
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۳۸۸/۰۷/۱۷