ایجاد حساب کاربری

هم‌کاران ارجمند،

افراد واجد شرایط عضویت پیوسته یا وابسته برای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران لازم است برای عضویت سال ۱۳۹۷ خود مدارک مربوط را پس از ایجاد حساب کاربری از طریق فرم مربوطه ارسال کنند. شرایط عضویت را در انتهای همین صفحه مشاهده کنید.

شما با ایجاد حساب کاربری از طریق دکمه زیر می‌توانید:

  • مدارک عضویت در انجمن را ارسال نمایید.
  • از سایر امکانات سایت مانند ارسال مقاله برای همایش سالیانه، ثبت‌نام در همایش‌ها، دوره‌های آموزشی و … استفاده نمایید.

عضویت پیوسته

هیأت مؤسس انجمن و کلیه‌ی افرادی که طبق سرفصل دروس و برنامه‌ی آموزشی مصوب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی (وزارت بهداشت)، و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (وزارت علوم)، نقش حرفه‌ای «روان‌درمانگر مستقل» برای آنان تعیین شده است، می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساس‌نامه به عضویت انجمن درآیند. این افراد شامل گروه‌های زیر هستند:

  1. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی گواهی‌نامه‌ی تخصصی در رشته‌ی روان‌پزشکی.
  2. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی.
  3. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت.

عضویت وابسته

افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

کلیه‌ی افرادی که طبق سرفصل دروس و برنامه‌ی آموزشی مصوب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی (وزارت بهداشت)، و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (وزارت علوم)، نقش حرفه‌ای «روان‌درمانگر تحت نظارت» برای آنان تعیین شده است. این افراد شامل گروه‌های زیر هستند:

  1. دستیاران روان‌پزشکی.
  2. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی.
  3. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت.
  4. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان.
  5. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی خانواده‌درمانی.