مهلت ثبت نام وبینارها تمام شده است.

وبینارها از طریق پلت‌فرم اسکای‌روم برگزار می‌شود و شما باید در موعد مقرر، توسط لینک وبینار که برایتان یک ساعت قبل از برنامه از طریق ای‌میل ارسال خواهد شد، در برنامه حاضر شوید و در صورتی‌که مشمول امتیار بازآموزی هستید، باید پس از برگزاری برنامه جهت تأیید امتیاز در آزمون پایان دوره شرکت کنید.

در مورد امتیاز بازآموزی و اینکه چه کسانی مشمول آن هستند به سایت آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مراجعه کنید.

آخرین اخبار برنامه را از طریق صفحه‌ی اینستاگرام انجمن پیگیری کنید.