اعضای وابسته و پیوسته‌ی انجمن می‌توانند از تخفیف برای ثبت‌نام در همایش استفاده کنند.


ثبت نام همایش برای اعضای وابسته و پیوسته‌ی انجمن


ثبت‌نام همایش برای سایر علاقمندانی که عضو انجمن نیستند.