وبینارها از طریق پلت‌فرم اسکای‌روم برگزار می‌شود و شما باید در موعد مقرر، توسط لینک وبینار که برایتان یک روز قبل از برنامه از طریق ای‌میل ارسال خواهد شد، در برنامه حضور داشته و پس از آن نیز جهت تأیید امتیاز در آزمون پایان دوره شرکت کنید. آخرین اخبار برنامه را از طریق صفحه‌ی اینستاگرام انجمن پیگیری کنید.