جزییات ثبت‌نام کارگاه‌های دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران اعلام شد.

جزییات ثبت‌نام کارگاه‌های دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، شامل زمان کارگاه‌ها و هزینه‌های ثبت‌نام و زمان ثبت‌نام برای اعضای وابسته و پیوسته‌ی انجمن روان‌درمانی و نیز افرادی که عضو انجمن نیستند به تفکیک کارگاه‌ها در زیر آمده است:

«پایه‌های شکل‌گیری تعهد در زوجین»، دکتر مهدی بینا

زمان: ساعت 16:۰۰ تا 19:۰۰ چهارشنبه 10 بهمن‌ماه 1397

هزینه‌ی ثبت‌نام  اعضای انجمن: تا ساعت 24 روز 9 بهمن‌ماه: 250 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 9 بهمن ماه: 300 هزار تومان

هزینه‌ی ثبت‌نام  افرادی که عضو انجمن نیستند: تا ساعت 24 روز 9 بهمن‌ماه: 300 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 9 بهمن ماه: 350 هزار تومان

 
    ۷

1- «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جای‌گزین»، دکتر حسن حمیدپور

زمان: ساعت 13:30 تا 15:30 چهارشنبه صبح 10 بهمن‌ماه 1397

هزینه‌ی ثبت‌نام  اعضای انجمن: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 150 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 200 هزار تومان

هزینه‌ی ثبت‌نام  افرادی که عضو انجمن نیستند: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 200 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 250 هزار تومان

شروع ثبت‌نام
    اعضای‌ انجمن: چهارشنبه ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷
    سایر افراد: شنبه ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۷

2- «کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان»، دکتر حمید پورشریفی

زمان: ساعت 10:30 تا 12:30 چهارشنبه صبح 10 بهمن‌ماه 1397

هزینه‌ی ثبت‌نام  اعضای انجمن: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 150 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 200 هزار تومان

هزینه‌ی ثبت‌نام  افرادی که عضو انجمن نیستند: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 200 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 250 هزار تومان

شروع ثبت‌نام
    اعضای‌ انجمن: دوشنبه 17 دی‌ماه ۱۳۹۷
    سایر افراد: شنبه 22 دی‌ماه ۱۳۹۷

3- «بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان»، دکتر فرزین رضاعی و دکتر نسیم نکویی

زمان: ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح پنج‌شنبه 11 بهمن‌ماه 1397

هزینه‌ی ثبت‌نام  اعضای انجمن: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 250 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 300 هزار تومان

هزینه‌ی ثبت‌نام  افرادی که عضو انجمن نیستند: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 300 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 350 هزار تومان

شروع ثبت‌نام
    اعضای‌ انجمن: دوشنبه 17 دی‌ماه ۱۳۹۷
    سایر افراد: شنبه 22 دی‌ماه ۱۳۹۷

4- «خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان»،دکتر سامرند سلیمی

زمان: ساعت 16:0 تا 18:00 عصر پنج‌شنبه 11 بهمن‌ماه 1397

هزینه‌ی ثبت‌نام  اعضای انجمن: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 150 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 200 هزار تومان

هزینه‌ی ثبت‌نام  افرادی که عضو انجمن نیستند: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 200 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 250 هزار تومان

شروع ثبت‌نام
    اعضای‌ انجمن: دوشنبه 17 دی‌ماه ۱۳۹۷
    سایر افراد: شنبه 22 دی‌ماه ۱۳۹۷

5- «صورت‌بندی و گزارش‌نویسی تحلیلی»، دکتر نهاله مشتاق

زمان: ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح جمعه ۱۲ بهمن‌ماه 1397

هزینه‌ی ثبت‌نام  اعضای انجمن: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 250 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 300 هزار تومان

هزینه‌ی ثبت‌نام  افرادی که عضو انجمن نیستند: تا ساعت 24 روز 4 بهمن‌ماه: 300 هزار تومان

بعد از ساعت 24 روز 4 بهمن ماه: 350 هزار تومان

شروع ثبت‌نام
    اعضای‌ انجمن: دوشنبه 17 دی‌ماه ۱۳۹۷
    سایر افراد: شنبه 22 دی‌ماه ۱۳۹۷
روزهای اول ثبت‌نام کارگاه‌‌ها مختص اعضای انجمن است. لطفن سایر هم‌کاران در این روزها از تماس با انجمن در خصوص ثبت‌نام کارگاه‌ها و واریز هزینه‌ی ثبت‌نام خودداری کنند.
برای ثبت نام در کارگاه:

1. ابتدا با دفتر انجمن تماس گرفته و از باقی‌‌ماندن ظرفیت کارگاه اطمینان حاصل کنید. هم‌کاران ما نام شما را یادداشت می‌کنند. برای قطعی شدن ثبت‌نام باید رسید پرداخت شما حداکثر تا ساعت ۲۴ همان روز به ای‌میل انجمن ارسال شود. در صورت عدم ارسال رسید پرداخت در این مدت، ممکن است جای شما به افراد دیگر داده شود و باید مجددن تماس گرفته و باقی ماندن ظرفیت را چک کنید.

2. اگر تمایل به استفاده از «تخفیف اعضای انجمن» را دارید در تماس تلفنی با دفتر انجمن (خانم‌نیستانی-خانم خلفی) از وجود نام‌‌تان در بانک اطلاعات اعضای انجمن مطمئن شوید.

۳. تصویر رسید پرداخت هزینه‌ی کارگاه را که نام و نام‌ خانوادگی شما و عنوان کارگاه مورد نظرتان بر آن نوشته شده است، به آدرس ای‌میل انجمن علمی روان‌درمانی ایران ipaweb.ir@gmail.com ارسال کنید.
۴. در عنوان ای‌میلی که می‌فرستید، عنوان کارگاهی که تمایل به شرکت در آن دارید را بنویسید.
🔹 در صورت تأیید ثبت‌نام شما در کارگاه، از طرف انجمن ای‌میلی برای‌تان ارسال خواهد شد. لطفن برای اطمینان از دریافت ای‌میل، پوشه‌ی اصلی و اسپم، هر دو را چک کنید. به همراه داشتن پرینت تأییدیه‌ی ثبت‌نام یا ای‌میل تأیید در گوشی‌تان در زمان برگزاری کارگاه الزامی است.
🔹می‌توانید فردای روزی که رسید پرداخت خود را ارسال کردید با شماره تلفن‌های 88223292-021
و 88336726-021 با دفتر انجمن روان‌درمانی ایران (خانم خلفی-خانم نیستانی) تماس گرفته و از ثبت‌نام خود در کارگاه مورد نظرتان مطمئن شوید.
حساب بانکی برای پرداخت هزینه‌ی ثبت‌نام: حساب مشترک رییس و خزانه‌دار انجمن (بانک ملت-به نام سامان توکلی و ناصر گودرزی)
شماره‌ی حساب:
8131132519

شماره‌ی شبا:

IR 730120000000008131132519

شماره‌ی کارت:

6104-3376-7516-2992
6104-3376-7516-2893