درباره انجمن

انجمن علمی روان‌درمانی ایران متشکل از گروه‌های تخصصی از روان‌درمانگران، پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و صاحبنظران حیطه روان‌درمانی در سراسر ایران است که با هدف اعتلای موقعیت روان‌درمانی به نفع مردم گرد یکدیگر جمع شده‌اند.

انجمن علمی روان درمانی ایران

ماموریت ما

ارتقاء تولید و استفاده از دانش روان‌شناختی در راستای منافع جامعه و بهبود کیفیت زندگی مردم به روش‌های زیر است:

 • تلاش برای توسعه و کاربرد روان‌درمانی به شیوه‌ای وسیع‌تر.
 • ترویج پژوهش در روانشناسی، بهبود روش های تحقیق و شرایط و کاربرد یافته های پژوهشی.
 • بهبود صلاحیت و عملکرد روان‌درمانگران با ایجاد استانداردهای بالای اخلاقی، رفتاری، آموزشی.
 • افزایش و اشاعه دانش روان‌درمانی از طریق جلسات، کارگاه‌ها، مقالات، همایش‌ها و …
ساختار انجمن علمی روان‌درمانی ایران

فعالیت انجمن روان‌درمانی ایران، در چارچوب تعریف‌شده در اساس‌نامه، و‌ شامل انواع «روی‌کرد‌ها» و «روش‌های» روان‌درمانی، در عرصه‌های سرپایی، بستری و جامعه است.

منظور از «روی‌کردهای روان‌درمانی» انواع مکاتب نظری و عملی روان‌درمانی است. این روی‌کردها شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • روان‌کاوی و روان‌درمانی‌های تحلیلی (روان‌پویشی)
 • درمان‌های شناختی، رفتاری و شناختی رفتاری
 • روان‌درمانی‌های بین‌فردی و اگزیستانسیل
 • روان‌درمانی‌های سیستمیک
 • هیپنوتراپی
 • مشاوره‌های درمانی و آموزش روانی

منظور از «روش‌های روان‌درمانی» انواع آرایه‌ها و شکل‌هایی است که روان‌درمانی، بر اساس روی‌کردهای فوق، در آن‌ها ارایه می‌شوند. این روش‌ها شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • درمان انفرادی
 • گروه‌درمانی
 • خانواده‌درمانی
 • زوج‌درمانی و درمان زناشویی
 • سکس‌تراپی
 • روش‌های ترکیبی