اساس‌نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

به نام خدا

 فصل اول ـ کلیات

ماده‌ی ۱ـ به استناد مصوبه‌ی دویست‌وشصت‌ودومین جلسه‌ی مورخ ۱۳۷۰/۸/۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ی مربوطه، و تصویب کمیسیون موضوع ماده‌ی ۴ مصوبه‌ی فوق، که من‌بعد به اختصار کمیسیون نامیده می‌شود، انجمن علمی روان‌درمانی ایران بر اساس مواد آتی تشکیل می‌گردد، که در سطور بعد به اختصار «انجمن» نامیده می‌شود.

تبصره‌ی ۱ـ فعالیت انجمن روان‌درمانی ایران، در چارچوب تعریف‌شده در این اساس‌نامه، و شامل انواع «روی‌کردها» و «روش‌های» روان‌درمانی، در عرصه‌های سرپایی، بستری و جامعه است.

تبصره‌ی ۲ـ منظور از «روی‌کردهای روان درمانی»، انواع مکاتب نظری و عملی روان‌درمانی است. این روی‌کردها شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • روان‌کاوی و روان‌درمانی‌های تحلیلی (روان‌پویشی)
 • درمان‌های شناختی، رفتاری و شناختی‌-رفتاری
 • روان‌درمانی‌های بین‌فردی و اگزیستانسیل
 • روان‌درمانی‌های سیستمیک
 • هیپنوتراپی
 • مشاوره‌هایِ درمانی (therapeutic counseling) و آموزشِ روانی (psychoeducation)

تبصره‌ی ۳ـ منظور از «روش‌های روان‌درمانی»، انواع آرایه‌ها و شکل‌هایی است که روان‌درمانی، بر اساس روی‌کردهای فوق، در آن‌ها ارایه می‌شوند. این روش‌ها شامل (و نه محدود به) موارد زیر است:

 • درمان انفرادی
 • گروه‌درمانی
 • خانواده‌درمانی (family therapy)
 • زوج‌درمانی (couple therapy) و درمانِ زناشویی (marital therapy)
 • سکس‌تراپی
 • روش‌های ترکیبی (eclectic)

ماده‌ی ۲ـ انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید، و اعضای آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به احزاب سیاسی را ندارند.

ماده‌ی ۳ـ انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون و ثبت در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها دارای شخصیت حقوقی است و رییس هیأت مدیره‌ی آن نماینده‌ی قانونی انجمن می‌باشد.

 

ماده‌ی ۴ـ مرکز انجمن در شهر تهران و آدرس تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان ۲۰، بین بلوار فجر ۲ و جانبازان، خیابان ۲۱، پلاک ۶۱، واحد ۲ است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود، در ضمن روند تشکیل شعب انجمن طبق مصوبه و با نظر هیأت مدیره‌ی انجمن مرکزی و تحت نظارت آن‌ها خواهد بود.

 

ماده‌ی ۵ـ انجمن دارای تابعیت ایرانی است.

 

ماده‌ی ۶ـ انجمن از تاریخ تصویب این اساس‌نامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود، و ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

 

فصل دوم ـ شرح وظایف و اهداف

ماده‌ی ۷ـ به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده‌ی ۲ اساس‌نامه، انجمن اقدامات و فعالیت‌های زیر را به‌عمل خواهد آورد:

۱ـ۷ـ ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی در شاخه‌های گوناگون رشته‌ی مرتبط با انجمن فعالیت دارند.

۲ـ۷ـ همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، و نیز سایر سازمان‌هایی که به نحوی با فعالیت‌های انجمن مرتبط هستند، در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی،‌ بهداشتی و درمانی.

۳ـ۷ـ تعامل و همکاری با مراجع ذی‌صلاح در زمینه‌ی بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های آموزشی و بهداشتی‌ـ‌درمانی، مؤسسات آموزشی و سطح علمی دانش‌آموختگان مقاطع مختلف علوم پزشکی.

۴ـ۷ـ ارایه‌ی خدمات آموزشی، علمی، فنی و پژوهشی بر اساس ضوابط مربوطه.

۵ــ۷ـ ترغیب و تشویق دانشمندان،‌ پژوهشگران و دانش‌جویان در پیش‌بُرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی، بهداشتی‌ و درمانی.

۶ـ۷ـ تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی.

۷ـ۷ـ برگزاری گردهم‌آیی‌های آموزشی و پژوهشی، و آموزش مداوم در سطوح ملی و بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

۸ـ۷ـ فراهم کردن زمینه‌ی مناسب جهت انجام پژوهش‌های علمیِ مرتبط با رشته‌ی مربوطه به‌خصوص از طریق تشویق و ترغیب متخصصین جوان.

۹ـ۷ـ مشارکت در تشکیل «شورای انجمن‌های علمی گروه پزشکی ایران» و برنامه‌ریزی امور مرتبط با آن.

۱۰ـ۷ـ جلب حمایت نهادهای بین‌المللی برای انجام فعالیت‌های علمی و پژوهشی در عرصه‌ی ملی و در چارچوب ضوابط جاری کشور.

فصل سوم ـ عضویت

ماده‌ی ۸ـ عضویت در انجمن به طرق زیر می‌‌باشد:

۱ـ۸ـ عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه‌ی افرادی که طبق سرفصل دروس و برنامه‌ی آموزشی مصوب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی (وزارت بهداشت)، و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (وزارت علوم)، نقش حرفه‌ای «روان‌درمانگر مستقل» برای آنان تعیین شده است، می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساس‌نامه به عضویت انجمن درآیند. این افراد شامل گروه‌های زیر هستند:

 1. ۱. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی گواهی‌نامه‌ی تخصصی در رشته‌ی روان‌پزشکی.
 2. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی.
 3. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت.

۲ـ۸ـ عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:

کلیه‌ی افرادی که طبق سرفصل دروس و برنامه‌ی آموزشی مصوب در شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای آموزش پزشکی و تخصصی (وزارت بهداشت)، و شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی (وزارت علوم)، نقش حرفه‌ای «روان‌درمانگر تحت نظارت» برای آنان تعیین شده است. این افراد شامل گروه‌های زیر هستند:

 1. دستیاران روان‌پزشکی.
 2. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی.
 3. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت.
 4. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان.
 5. افرادِ دارای حداقل درجه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی خانواده‌درمانی.

۳ـ۸ـ عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیش‌بُرد اهداف انجمن کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند، در صورت تصویب در هیأت مدیره‌ی انجمن، می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفتــه شوند.

تبصره‌ی ۱ـ اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت ‌مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره‌ی ۲ـ اعضای پیوسته‌ی انجمن بایستی شرایط هیأت‌ مؤسس و هیأت ‌مدیره‌ی مذکور در ماده‌ی ۷ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی تشکیل و شرح وظایف کمیسیون را دارا باشند.

 

ماده‌ی ۹ـ هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را، که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره‌ی ۱ـ پرداخت حق عضویت هیچ‌گونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

تبصره‌ی ۲ـ ملاک تعداد اعضای پیوسته هر انجمن تعداد ثبت‌نام‌شدگان همان سال خواهد بود و لذا افرادی مجاز به شرکت در انتخابات هیأت مدیره هستند که حق عضویت مصوب همان سال را پرداخت نموده و برگ شرکت در جلسه‌ی مجمع عمومی و انتخابات را دریافت کرده باشند.

ماده‌ی ۱۰ـ عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌‌یابد:

۱ـ۱۰ـ استعفای کتبی عضو.

۲ـ۱۰ـ عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می‌نماید.

۳ـ۱۰ـ زوال یکی از شرایط عضویت، و نیز محکومیت قطعی در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام‌ پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حِرَف پزشکی.

تبصره‌ی ۱ـ مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره‌ی ۲ـ تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه‌ی عضویت، پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عمل‌کرد انجمن، بر اساس موضوع بند ۷ ماده‌ی ۳ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی تشکیل و شرح وظایف کمیسیون، با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم ـ ارکان انجمن

ماده‌ی ۱۱ـ انجمن دارای ارکان زیر است:

۱ـ۱۱ـ مجمع عمومی

۲ـ۱۱ـ هیأت مدیره

۳ـ۱۱ـ بازرس

الف‌ـ مجمع عمومی

ماده‌ی ۱۲ـ مجمع عمومی از گردهم‌آیی اعضای پیوسته‌ی انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد:

۱ـ۱۲ـ مجمع عمومی عادی که هر سال یک‌ بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند، و نیز می‌تواند از جهت نوبت و حسب ضرورت زودتر تشکیل گردد.

۲ـ۱۲ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساس‌نامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود، و نتیجه‌ی تصمیمات آن درخصوص اصلاح و تغییر اساس‌نامه پس از تصویب کمیسیون قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی فوق‌العاده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک‌پنجم از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد.

۳ـ۱۲ـ اولین جلسه‌ی مجمع عمومی عادی با درخواست هیأت مؤسس، پس از موافقت اولیه‌ی انجمن از کمیسیون و حداکثر ظرف شش ماه با درج آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تشکیل خواهد شد.

تبصره‌ی ۱ـ جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه‌ی یک اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد؛ و در مجامع عمومی فوق‌العاده تصمیمات با دوسوم آرا خواهد بود.

تبصره‌ی ۲ـ چنان‌چه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده به دست نیامد، به فاصله‌ی یک ماه از تاریخ جلسه‌ی اولیه نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه‌ی دعوت قبلی اقدام می‌شود، در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده‌ی ۱۳ـ وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ۱۳ـ ‌استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس، و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه‌ی انجمن.

۲ـ۱۳ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه‌ی انجمن و میزان حق عضویت.

۳ـ۱۳ـ انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره.

۴ـ۱۳ـ انتخاب یک نفر از اعضا به عنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل.

۵ـ۱۳ـ تصویب کلیه‌ی آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیش‌بُرد امور انجمن به پیش‌نهاد هیأت مدیره.

۶ـ۱۳ـ تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن.

تبصره‌ـ در کلیه‌ی جلسات مجامع عمومی نماینده‌ی مذکور در تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۰ آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی تشکیل و شرح وظایف کمیسیون جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده‌ی کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب‌ـ هیأت مدیره

ماده‌ی ۱۴ـ اعضای هیأ‌ت مدیره مرکب از ۷ نفر است و ۲ نفر به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور هر ۳ سال یک بار و از طریق انتخابات غیرحضوریِ الکترونیک، یا در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته‌ی انجمن انتخاب خواهند شد؛ و عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

تبصره‌ی ۱ـ افزایش تعداد هیأت مدیره با پیش‌نهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی و تأیید نهایی کمیسیون خواهد بود.

تبصره‌ی ۲ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر یک ماه یک بار تشکیل می‌شود و با حضور دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین خواهد بود.

ماده‌ی ۱۵ـ هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر رییس، یک نفر نایب‌رییس، یک نفر دبیر، و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید. در ضمن، آیین‌نامه‌ی داخلی هر انجمن در جلسات هیأت مدیره مشخص و به تصویب خواهد رسید.

تبصره‌ی ۱ـ رییس انجمن و دبیر انجمن بیش از دو دوره‌ی متوالی نمی‌توانند به سمت یکی از این دو مسؤولیت انتخاب شوند.

تبصره‌ی ۲ـ رییس هیأت مدیره مسؤول اداره‌ی امور جاری انجمن، و مجری کلیه‌ی مصوبات هیأت مدیره، و نماینده‌ی قانونی و شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره‌ی ۳ـ کلیه‌ی اوراق تعهدآور با امضای رییس هیأت مدیره و امضای خزانه‌دار و مهر انجمن، و نامه‌های رسمی اداری با امضای رییس هیأت مدیره و در غیاب او نایب‌رییس خواهد بود.

تبصره‌ی ۴ـ چنان‌چه هر یک از اعضای هیأت مدیره ۳ جلسه‌ی متوالی و یا ۵ جلسه‌ی متناوب بدون دلیل موجه (به تشخیص هیأت مدیره) در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره‌ی ۵ـ در صورت استعفا و برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مابقی دوره‌ی عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده‌ی ۱۶ـ هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره‌ی جدید با حضور نماینده‌ی کمیسیون اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی برای بررسی به کمیسیون ارسال نمایند.

تبصره‌ـ هیأت مدیره‌ی قبلی تا تأیید هیأت مدیره‌ی جدید از سوی کمیسیون، مسؤولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده‌ی ۱۷ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

۱ـ۱۷ـ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده

۲ـ۱۷ـ اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی

۳ـ۱۷ـ تشکیل جلسات سخن‌رانی و گردهم‌آیی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۴ـ۱۷ـ تهیه‌ی ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی

۵ـ۱۷ـ تهیه‌ی گزارش سالانه‌ی فعالیت‌های انجمن برای ارایه به مجمع عمومی

۶ـ۱۷ـ تهیه‌ی ترازنامه و ارایه‌ی آن به مجمع عمومی

۷ـ۱۷ـ قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن

۸ـ۱۷ـ پیش‌نهاد اصلاحات و تغییرات در اساس‌نامه به مجامع عمومی

۹ـ۱۷ـ اداره‌ی امور انجمن در چارچوب مفاد اساس‌نامه

۱۰ـ۱۷ـ تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف، و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آن‌ها

۱۱ـ۱۷ـ انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور

۱۲ـ۱۷ـ اقامه‌ی دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود، در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و توکیل غیر

۱۳ـ۱۷ـ اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی، با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

۱۴ـ۱۷ـ پیش‌نهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده

ج‌ـ بازرس

ماده‌ی ۱۸ـ انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل خواهد بود که هر ۳ سال یک بار و از طریق انتخابات غیرحضوریِ الکترونیک، یا در جلسه‌ی مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.

ماده‌ی ۱۹ـ وظایف بازرس به شرح زیر است:

۱ـ۱۹ـ بررسی کلیه‌ی اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه‌ی گزارش برای ارایه به مجمع عمومی

۲ـ۱۹ـ بررسی گزارش سالانه‌ی هیأت مدیره، اعم از مالی و غیرمالی، و تهیه‌ی گزارش از عمل‌کرد انجمن و ارایه به مجمع عمومی

۳ـ۱۹ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومی

۴ـ۱۹ـ دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری

ماده‌ی ۲۰ـ شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره، بدون حق رأی، مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده‌ی ۲۱ـ در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه‌ی انجمن و ترازنامه‌ی مالی آن را، حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل اولین جلسه‌ی مجمع عمومی سالانه، برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

فصل پنجم ـ منابع مالی انجمن

ماده‌ی ۲۲ـ منابع مالی انجمن عبارت است از:

۱ـ۲۲ـ حق عضویت اعضا

۲ـ۲۲ـ از محل هدایا و کمک‌ها

۳ـ۲۲ـ درآمد حاصل از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فنی و انتشاراتی

۴ـ۲۲ـ حمایت‌های مالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فصل ششم ـ موارد انحلال انجمن

ماده‌ی ۲۳ـ در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا یک‌سوم اعضای پیوسته، و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.

ماده‌ی ۲۴ـ مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت‌ تسویه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده‌ی ۲۵ـ هیأت تسویه در جلسات سالیانه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی انجمن گزارش اقدامات خود را ارایه می‌نماید. ختم عملیات تسویه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد، و در روزنامه‌ی رسمی و یکی از جراید کثیـرالانتشار آگهی شود و مراتب به کمیسیون اعلام گردد.

تبصره‌ـ باقی‌مانده‌ی دارایی‌های انجمن پس از وضع دیون و مخارج و تصویب هیأت تسویه و نیز اطلاع کمیسیون به یکی از مؤسسات آموزشی‌ـ‌تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

ماده‌ی ۲۶ـ این اساس‌نامه مشتمل بر ۶ فصل و ۲۶ ماده و ۲۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۳۱ به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید، و اصلاحات آن نیز در مجمع عمومی فوق‌العاده‌ی انجمن در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ به تصویب رسیده است.