دومین همایش سالانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران

روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

طبق سیاست انجمن برای برگزاری منظم همایش‌های سالیانه و به دنبال برگزاری نخستین همایش سالیانه، بر اساس مصوبه‌ی شورای سیاست‌گذاری دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، این همایش به مدت سه روز و از تاریخ دهم تا دوازدهم بهمن‌ماه 1397 برگزار شد.

جناب آقای دکتر بهروز دولت‌شاهی، روان‌شناس بالینی و مدیر گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، دبیر علمی این همایش بودند.  جناب آقای دکتر  غلامرضا ترابی، روان‌پزشک و عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، دبیر اجرایی این همایش بودند.

شورای سیاست‌گذاری دومین همایش سالیانه‌ی ایران متشکل از اعضای هیأت مدیره‌ی انجمن، رییس، دبیر علمی و دبیر اجرایی دومین همایش، و دبیر علمی و اجرایی نخستین همایش سالیانه‌ی انجمن بود.

محورهای همایش روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه

بنا به تصویب شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌ی علمی همایش، محورهای این همایش به صورت زیر مصوب شده‌اند. سعی بر آن است که با پوشش علمی حداکثری محورهای زیر برنامه علمی پرباری تقدیم دانش‌پژوهان روان‌درمانی گردد.

 • معنای فرهنگی تن-روان و روان‌درمانی
 • انطباق فرهنگی روان‌درمانی
 • ظرفیت‌های فرهنگ ایرانی برای روان‌درمانی
 • روان‌درمانی جامعه‌محور
 • ابعاد فرهنگی-اجتماعی روان‌درمانی
 • روان‌درمانی، تغییرات و بحران‌های اجتماعی
 • جنسیت و روان‌درمانی
 • گروه‌درمانی، خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی در ایران
 • شناخت اجتماعی و روان‌درمانی
 • مغز، علوم شناختی و روان‌درمانی
 • فناوری‌های نوین و روان‌درمانی
 • رفتارهای اعتیادی و روان‌درمانی
 • مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و روان‌درمانی
 • ملاحظات فرهنگی در روان‌درمانی مشکلات جنسی
 • اخلاق و قانون در روان‌درمانی
 • اقتصاد روان‌درمانی

پیام رییس همایش

امروزه پذیرفته شده است که سلامت روان و مداخلات معطوف به آن محدود به مداخلات فردی – چه درمان‌های دارویی و چه روان‌درمانی – نیست. درهم‌تنیدگیِ ذهن و روان آدمی با روابط بین‌فردی و ارتباط انسان با جامعه ایجاب می‌کند که نگاه به این‌ حوزه نگاهی جامع‌تر باشد و عوامل کلان اجتماعی و فرهنگی را نیز دربربگیرد. بر سیاق وینیکات (۱۹۶۰) که می‌گوید «چیزی به عنوان کودک [بدون مادرش] وجود ندارد»، گورمیت کانوال (۲۰۱۵) به درستی گفته است که «چیزی به نام فرد، بدون فرهنگ‌اش، وجود ندارد.» شناخت روان انسان و سلامت آن دیگر نمی‌تواند محدود به فضای درون‌روانی یا حتا بین‌فردی باقی بماند و پیش‌گیری و درمان در این حیطه نیز دیگر در اتاق خصوصی درمان اتفاق نمی‌افتد. روان‌شناسی و سلامت روان و روان‌درمانی از امری تک‌نفره که معطوف به شناخت فرد است، نه‌تنها به دوتایی درمانگر و مراجع، بلکه فراتر از آن و به روابط دوسویه و پیچیده‌ی فرد و جامعه و فرهنگ‌اش گسترش یافته است. امروزه دیگر نمی‌توان از ارتقای سلامت روان سخن گفت، بی آن که به عوامل کلان اقتصادی‌ـ اجتماعی و تعیین‌گرهای اجتماعی آن نظر داشت… نمی‌توان به روان‌درمانی بیماران و مراجعان اندیشید و به نحوه‌ی ارایه‌ی آن در بستر و عرصه‌ی گسترده‌ی جامعه و محدودیت‌های اقتصادی پیش روی آن نیندیشید… نمی‌توان از سلامت و سلامت روان گفت و به معنای فرهنگی سلامت، تن، روان و تعامل پیچیده‌ی آن‌ها با یک‌دیگر نظر نداشت، یا به نقش تغییر و تحولات اجتماعی، بحران‌های اجتماعی و اقتصادی توجه نداشت… نمی‌توان به کاربرد روان‌درمانی در جامعه‌ای فکر کرد و به نحوه‌ی سازگارسازی نظریه‌ها و تکنیک‌های برخاسته از فرهنگ غرب در آن نپرداخت.

«انجمن علمی روان‌درمانی ایران» با علم به اهمیت عوامل فرهنگی و اجتماعی در سلامت روان، و نیاز به جلب توجه به آن در دوره و زمانه‌ای که در آن‌ایم، دومین همایش سالیانه‌ی خود را به «روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه» اختصاص داده است.

لازم می‌دانم مراتب قدردانی و سپاس خود را از هم‌کاران پرهمت خود در هیأت مدیره‌ی انجمن، شورای سیاست‌گذاری همایش، کمیته‌های علمی و اجرایی، و به ویژه جناب آقای دکتر بهروز دولتشاهی، دبیر علمی، و جناب آقای دکتر غلامرضا ترابی پاریزی، دبیر اجرایی همایش، اعلام کنم. همین‌طور، قدردان اعتماد و هم‌راهی تمام سخن‌رانان مدعو خارجی و داخلی، و سایر هم‌کارانی هستم که در روزهای همایش اندیشه‌های ارزشمند خود را با ما به اشتراک خواهند گذاشت.

دکتر سامان توکلی

پیام دبیر علمی همایش

روان‌درمانی علم و حرفه‌ی تخفیف دردها و رنج‌های انسان و ارتقای بهزیستی روانی و رشد تخصصی آدمی است. با رشد تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع بشری روز به روز بر اهمیت و ضرورت آن افزوده می‌شود. روان‌درمانی با اثرگذاری بر باورها، افکار، انتظارها، هیجان‌ها، حل تعارض‌ها و تنش‌های درون‌روانی و بین‌فردی، با یاری کلام و زبان و در بستر فرهنگ، ‌سعی در رشد سلامت روانی دارد. متغیرهایی که با تار و پود فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی در هم تنیده شده‌اند. از آن‌جا که عوامل و زمینه‌های فرهنگی هم می‌توانند در پدیدآیی آسیبِ روانی، و جنبه‌های ارزیابی و تشخیصی بیماری‌های روانی ایفای نقش نمایند، و هم فرایندهای درمان را تقویت، ‌تسهیل یا متوقف سازند، لذا توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و عوامل فرهنگی مؤثر در رشد روش‌های یاورانه و تسهیل فرایند روان‌درمانی اهمیت زیادی دارد.

«انجمن علمی روان‌درمانی ایران»، با درک عمیق اهمیت و ضرورت این عوامل، دومین همایش علمی سالیانه‌ی خود را به موضوع «روان‌درمانی در پرتو فرهنگ و جامعه» اختصاص داد تا زمینه‌ساز روشنگری و رشد دانش در این حوزه باشد. در این راستا، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری این همایش، به ویژه رییس و هیأت مدیره‌ی «انجمن علمی روان‌درمانی ایران»، دست کمک به قصد هم‌راهی به سوی دانشمندان روان‌پزشکی و روان‌شناسی و علوم رفتاری، و فرهیختگان عرصه‌ی فرهنگ دراز می‌نمایم و از آنان برای مشارکت در این اقدام علمی، صمیمانه دعوت به عمل می‌آورم.

دکتر بهروز دولتشاهی

پیام دبیر اجرایی همایش

انسان موجودی اجتماعی است و روابط انسانی همواره تابعی از محیط پیرامون خود هستند. روان‌درمانی را هر گونه تعریف کنیم از این چهارچوب بیرون نخواهد بود. روی‌کردهای روان‌درمانی از زمان نخست پیدایش، زیر نفوذ جو فرهنگی و دگرگونی‌های اجتماعی زمانه بوده‌اند. تغییرات و تحولات این روش‌ها نیز همواره متأثر از تغییر و تحول در شرایط فرهنگی و جامعه بوده‌است.

فضای روان‌درمانی هر قدر خصوصی و محرمانه باشد، نمی‌تواند خود را از فضای فرهنگی و جامعه جدا نماید. روان‌درمانی در کوچک‌ترین مقیاس خود، شکل‌گیری یک جامعه‌ی دوتایی است؛ سازمان کوچکی که باید با فهم درست زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی اعضای خود فعالیت نماید. درک درست و دقیق باورها، تصورات، ارزش‌ها و فرصت‌های فرهنگی و اجتماعی حاکم بر درمانگر و درمان‌جو، جهت پیش‌بُرد اهداف روان‌درمانی ضروری است. از سوی دیگر، پیش‌بُرد علم و عمل روان‌درمانی نیز به فهم عمیق شرایط فرهنگی و اجتماعی نیاز دارد.

امیدواریم همایش امسال «انجمن علمی روان‌درمانی ایران» بتواند فرصتی برای درمانگران، پژوهشگران و سیاست‌گذاران عرصه‌ی روان‌درمانی باشد تا با تعاملی مستمر و رو به رشد بتوانند حداکثر خدمات باکیفیت را به جامعه ارایه نمایند.

دکتر غلامرضا نرابی پاریزی

شورای سیاست‌گذاری دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

اعضای شورای سیاست‌گذاری (به ترتیب الفبا):

 • دکتر مهرداد افتخار
 • دکتر مرتضی امامی پارسا
 • دکتر عباس امید
 • دکتر غلامرضا ترابی پاریزی
 • دکتر امی‌تیس توکلی
 • دکتر سامان توکلی
 • دکتر بهروز دولت‌شاهی
 • دکتر محمدرضا شالبافان
 • دکتر فرهاد طارمیان
 • دکتر ناصر گودرزی
 • دکتر نهاله مشتاق
 • دکتر سعید ممتازی
 • دکتر نسیم نکویی شجاع (نماینده‌ی انجمن علمی روان‌پزشکان ایران)
 • دکتر شبنم نوحه‌سرا

اعضای کمیته‌ی علمی دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دبیر علمی:

دکتر بهروز دولت‌شاهی

اعضای کمیته (به ترتیب الفبا):

 • دکتر والنتین آرتونیان
 • دکتر فرناز اعتصام
 • دکتر مهرداد افتخار
 • دکتر مرتضی امامی پارسا
 • دکتر عباس امید
 • دکتر عبداله امیدی
 • دکتر رضا باقریان سرارودی
 • دکتر احمد برجعلی
 • دکتر حمید پورشریفی
 • دکتر غلامرضا ترابی پاریزی
 • دکتر امی‌تیس توکلی
 • دکتر سامان توکلی
 • دکتر حسن حمیدپور
 • دکتر رضا دانشمند
 • دکتر سامرند سلیمی
 • دکتر فرهاد طارمیان
 • دکتر جواد علاقبند راد
 • دکتر لادن فتی
 • دکتر حبیب‌الله قاسم‌زاده
 • دکتر محمدرضا کاظمی
 • دکتر ناصر گودرزی
 • دکتر نهاله مشتاق
 • دکتر آذرخش مکری
 • دکتر سعید ممتازی
 • دکتر فرشته موتابی
 • دکتر نسیم نکویی شجاع
 • دکتر شبنم نوحه‌سرا
 • دکتر حمید یعقوبی

سخنرانان مدعو

همکاران و برگزار کنندگان دومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

کارگاه‌ها

 • «پایه‌های شکل‌گیری تعهد در زوجین»، دکتر مهدی بینا

زمان: ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰ چهارشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

 •  «چرا CBT در درمان کمال‌گرایی چندان موفق نیست؟ معرفی مدل جای‌گزین»، دکتر حسن حمیدپور

زمان: ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰ چهارشنبه صبح ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

 • «کاربرد مصاحبه‌ی انگیزشی در افزایش پیروی از درمان»، دکتر حمید پورشریفی

زمان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ چهارشنبه صبح ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

 • «بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان»، دکتر فرزین رضاعی و دکتر نسیم نکویی

زمان: ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح پنج‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

 • «خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان»،دکتر سامرند سلیمی

زمان: ساعت ۱۶:۰ تا ۱۸:۰۰ عصر پنج‌شنبه ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷

 • «صورت‌بندی و گزارش‌نویسی تحلیلی»، دکتر نهاله مشتاق

زمان: ساعت ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح جمعه ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷