معرفی سخن‌ران مدعو دکتر لادن فتی

دکتر لادن فتی دانش‌آموخته‌ی دکتری روان‌شناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران است. دکتر فتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بوده و پس از بازنشستگی، در مرکز سگال به طور مستقل به فعالیت‌های درمانی، آموزشی و پژوهشی مشغول است. او هم‌اکنون هیأت علمی مدعو دانشگاه‌های شهید بهشتی، تهران، علوم پزشکی تهران، شاهد و علم و فرهنگ است، و تدریس دروس تخصصی و هدایت پایان‌نامه‌های مقطع دکتری را برعهده دارد. دکتر فتی مؤلف و مترجم کتاب‌های متعدد در حوزه‌ی‌ درمان‌های شناختی‌ـ رفتاری و مهارت‌های زندگی است. از جمله فعالیت‌های او تألیف کتاب «راه و رسم درمانگری در نظریه‌ی شناختی‌ـ رفتاری» (همراه دکتر فرشته موتابی، 1390)، ترجمه‌ی کتاب «شناخت‌درمانی: مبانی و فراتر از آن، نوشته‌ی دکتر جودیت بک و با همکاری دکتر فرهاد فریدحسینی) بوده است و مقالات پژوهشی متعددی نیز از او منتشر شده است.

دکتر فتی سابقه‌ی فعالیت‌های اجرایی مانند عضویت هیأت مدیره‌ی «انجمن روان‌شناسی ایران»، برگزاری کنگره‌های علمی، عضویت در کمسیون روان‌شناسی بالینی سازمان نظام روان‌شناسی، عضویت در هیأت تحریریه‌ی مجلات علمی، و مدیریت واحدهای اجرایی، آموزشی یا پژوهشی دانشگاهی را نیز دارد. هم‌اکنون تمرکز دکتر فتی بر مجازی‌سازی درمان و نیز آموزش تخصصی درمان‌های شناختی‌ـ رفتاری برای درمانگران در سرتاسر ایران است.