رویدادهای علمی انجمن، ایران و جهان.

رویداهای مهم علمی روان‌درمانی را از طریق این صفحه پیگیری نمایید. اخبار سمینارها، سمپوزیوم‌ها و کنفرانس‌های مربوط به روان‌درمانی که از طریق انجمن علمی روان‌درمانی برگزار می‌شوند و به‌علاوه رویدادهای کشوری و جهانی در زیر فهرست خواهند شد. سعی ما بر اینست که به مرور در این صفحه موراد مربوط را اطلاع‌رسانی کنیم.

رویدادهای انجمن علمی روان‌درمانی ایران

برنامه فعلی ما برگزاری نشت‌های ماهیانه در قالب سمپوزیوم‌های دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود. هدف از برگزاری این نشست‌ها ارتقا دانش روان‌درمانی در بین روان‌درمانگران است. انجمن در نظر دارد تا با برگزاری همایش‌های سالیانه در گسترش علم و فن روان‌درمانی کوشا باشد. همچنین با معرفی همایش‌ها و رویدادهای دیگر ایران و جهان درصدد تهیه فهرستی جامع برای پویندگان دانش هستیم.

رویدادهای انجمن

رویدادهای علمی ایران

رویدادهای علمی جهان