شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌درمانى ايران «كارگاه گروه‌درمانی روان‌تحليلى» برگزار می‌کند.

شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌درمانى ايران در تاریخ جمعه 7 دی‌ماه 1397 از ساعت 10 تا 13 در بیمارستان شفای رشت «كارگاه گروه‌درمانی روان‌تحليلى» را در دو بخش نظری و عملی با مروری کوتاه بر تاریخچه و علل تکامل روان‌درمانی گروهی، نظریه‌های روان‌درمانی گروهی تحلیلی (عرصه و موارد کاربرد) و مناظره و ایفای نقش برگزار مى‌كند.
مدرس کارگاه آقای هادی رحیمی دانش و ظرفیت آن 30 نفر است.
شرايط شركت در كارگاه:
۱. دارا بودن شرایط لازم برای عضويت پيوسته يا وابسته‌ی انجمن علمى روان‌درمانى ايران.
۲. پرداخت هزينه‌ى شركت در كارگاه به مبلغ 220.000 تومان.
اعضاى انجمن علمی روان‌درمانی ایران كه مراحل اینترنتی عضویت در انجمن را طی کرده و حق عضويت سال ۱۳۹۷ خود را پرداخت كرده باشند، و نیز دستیاران روان‌پزشكى و دانش‌جويان دكتراى روان‌شناسى بالينى و سلامت می‌توانند از  ٢٥٪؜ معادل 55.000 تومان تخفيف عضویت در انجمن استفاده کنند.
متقاضيان لطفاً تصوير مدرك تحصیلی و تصوير رسید پرداخت بانكى را به نشانى پست الكترونيك شاخه‌ى گيلان انجمن علمی روان‌درمانی ارسال کنند.
توجه:
براى اعضاى فعلى انجمن علمى روان‌درمانى ايران که مراحل عضویت سال ۱۳۹۷ خود را طی کرده باشند و نام‌شان در بانک اطلاعات اعضای انجمن وجود دارد ارسال تصوير مدارك ضرورتى ندارد مگر آن‌كه در مدرك ايشان تغييرى حاصل شده باشد.
 شماره‌ى حساب مشترک رییس و خزانه‌دار شاخه‌ی گيلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران: ۸۴۸۳۳۴۲۷۹۶
حساب جارى بانك ملت (شعبه مصلى) به نام على پوررمضانى و عنايت خليقى سيگارودى
نشانی پست الكترونيك شاخه‌ى گيلان: guilan@ipa-net.ir
تذکر مهم:
عضویت انجمن به صورت اینترنتی و از طریق سایت انجمن علمی روان‌درمانی ایران انجام می‌شود و پرداخت حق عضویت نیز در همان جا باید انجام شود:
شماره‌ی حساب شاخه‌ی گیلان صرفاً برای واریز هرینه‌ی شرکت در کارگاه است و لطفاً از پرداخت حق عضویت انجمن به حساب شاخه‌ی گیلان خودداری کنید.