اخبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران.

دراین صفحه می‌توانید اخبار مربوط به ‌هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی را پیگیری نمایید. اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات هیأت مدیره، تصمیمات ایشان و پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی هیأت مدیره در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.