اخبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران.

دراین صفحه می‌توانید اخبار مربوط به ‌هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی را پیگیری نمایید. اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات هیأت مدیره، تصمیمات ایشان و پیگیری‌های به‌عمل آمده از سوی هیأت مدیره در این بخش قابل مشاهده خواهد بود.

نامه‌ی-انجمن-علمی-روان‌درمانی-ایران-به-وزیر-بهداشت-درباره‌ی-تداخل-عمل‌کرد-سازمان-بهزیستی
شروع فعالیت صفحه‌ی اینستاگرامی انجمن علمی روان‌درمانی ایران
دیدار اعضای هیأت مدیره‌‌‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با وزیر بهداشت
نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران درباره‌ی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم
خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران
خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران
خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران