ديدار اعضای هيأت مديره‌ی منتخب انجمن علمی روان‌درمانی ایران با آقای دكتر صنعتی

دیدار اعضای هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی با دکتر صنعتی

روز جمعه مورخ ٢٧ بهمن ماه سال ١٤٠٢، اعضاي هيأت مديره‌ی منتخب انجمن علمی روان‌درمانی ایران به ديدار آقاي دكتر صنعتی رفتند تا ضمن تجديد ديدار با ايشان، در خصوص مسائل و مشكلات پيش رو انجمن گفتگو و همفكری بنمايند. در اين جلسه كه با حضور آقايان دكتر دولت‌شاهی و دكتر يعقوبِ و خانم‌ها دكتر معين و دكتر آرتونيان به‌صورت حضوری و آقاي دكتر شيرخدا و خانم دكتر نكوئی به‌صورت آن‌لاين برگزار شد، در خصوص همراهی روان‌پزشكان و روان‌شناسان براي پيش‌برد اهداف انجمن تأكيد شد. همچنين در خصوص راهكارهايی كه منجر به همگرايی گروه‌های مختلف فعال در حيطه‌ی روان‌درمانی در كشور خواهد شد، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در انتها آقای دكتر صنعتی ضمن اشاره به اينكه مسير پيش روی انجمن سخت و پيچيده است، برای اعضای جديد هيات مديره‎ی انجمن آرزوی موفقيت كردند.