پیشرفت روان‌درمانی

به نفع مردم و جامعه

عضویت در انجمن

همایش سالانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران

آخرین مطالب

اخبار هیأت مدیره

نامه‌ی-انجمن-علمی-روان‌درمانی-ایران-به-وزیر-بهداشت-درباره‌ی-تداخل-عمل‌کرد-سازمان-بهزیستی
شروع فعالیت صفحه‌ی اینستاگرامی انجمن علمی روان‌درمانی ایران
دیدار اعضای هیأت مدیره‌‌‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران با وزیر بهداشت
نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران درباره‌ی وزارت بهداشت در دولت دوازدهم
خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران
خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران
خبار هیأت مدیره انجمن علمی روان‌درمانی ایران

برای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایرانی به صورت آن‌لاین اقدام نمایید.

اخبار شاخه های استانی

سخرانی هادی رحیمی دانش "نارسیسیم: تنهایی خودبزرگ بین". اولین نشست علمی شاخه گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران
نارسیسیسم: تنهایی خود بزرگ‌بین
شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران
برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران
شاخه‌های استانی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

رویدادهای انجمن

سخنرانان سمپوزیوم رشک و حسد انجمن علمی روان درمانی ایران
سمپوزیوم رشک و حسد انجمن علمی روان‌درمانی ایران
اولین همایش سالیانه انجمن علمی روان‌درمانی ایران
نشست سوم انجمن علمی روان‌درمانی ایران - دکتر محمود دژکام روان‌درمانی و فرهنگ
دکتر سیامک موحدی

اخبار همایش

انجمن علمی روان درمانی ایران پیشرفت روان درمانی به نفع جامعه و بهبود زندگی مردم