گزارش سمينار اخلاق در روان درمانى، اول آذر ماه ١٣٩٧، بيمارستان شفا، رشت

رعايت اخلاق در روان درمانى مروج حمايت و محافظت از مراجعان و منبع اعتماد به درمانگران است. يكى از راه‌كارهاى تقويت عملى اخلاق در روان‌درمانى بازآموزى هاى پس از فارغ‌التحصيلى است. تأكيد و توصيه به اخلاق در روان‌درمانى و آموزش آن، به ويژه در جامعه‌ى نوپاى روان‌درمانگران نسل نوى ايران، از ملزومات حفظ و بالندگى اين روش ضرورى درمانى است.

سمينار اخلاق در روان‌درمانى توسط شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌پزشكى ايران و به همت و هم‌يارى شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌درمانى ايران در تاريخ اول آذر ماه ١٣٩٧ در بيمارستان شفا در رشت برگزار شد.

در اين سمينار مباحث اعتماد، قدرت، مراقبت، كفايت، روابط دو يا چندگانه، رازدارى، قراردادهاى درمانى و برخورد با خطر خودكشى توسط سخنران‌ها (دكتر هما ضرابى، دكتر عنايت خليقى سيگارودى، دكتر نسيم نكويى و دكتر على پوررمضانى) ارایه و در انتها نيز با تشكيل پنل، به سؤالات شركت‌كنندگان پاسخ داده شد. ضمن تشكر از سخنران‌های اين سمينار و عرض سپاس خدمت تمامى هم‌كاران شركت كننده، اميدواريم كه مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌اى در حيطه‌ى روان‌پزشكى و روان‌درمانى، چه از لحاظ آموزشى و چه از نظر پژوهشى، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.مآلاً، از شركت داروسازى دكتر عبيدى كه اسپانسر اين سمينار بودند كمال تشكر را داريم.

هيأت مدیره‌ى شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌پزشكى ايران
هيأت مدیره‌ى شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌درمانى ايران