گزارش سمینار اخلاق در روان درمانى، اول آذر ماه ١٣٩٧، بیمارستان شفا، رشت

رعایت اخلاق در روان درمانى مروج حمایت و محافظت از مراجعان و منبع اعتماد به درمانگران است. یکى از راه‌کارهاى تقویت عملى اخلاق در روان‌درمانى بازآموزى هاى پس از فارغ‌التحصیلى است. تأکید و توصیه به اخلاق در روان‌درمانى و آموزش آن، به ویژه در جامعه‌ى نوپاى روان‌درمانگران نسل نوى ایران، از ملزومات حفظ و بالندگى این روش ضرورى درمانى است.

سمینار اخلاق در روان‌درمانى توسط شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌پزشکى ایران و به همت و هم‌یارى شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران در تاریخ اول آذر ماه ١٣٩٧ در بیمارستان شفا در رشت برگزار شد.

در این سمینار مباحث اعتماد، قدرت، مراقبت، کفایت، روابط دو یا چندگانه، رازدارى، قراردادهاى درمانى و برخورد با خطر خودکشى توسط سخنران‌ها (دکتر هما ضرابى، دکتر عنایت خلیقى سیگارودى، دکتر نسیم نکویى و دکتر على پوررمضانى) ارایه و در انتها نیز با تشکیل پنل، به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد. ضمن تشکر از سخنران‌های این سمینار و عرض سپاس خدمت تمامى هم‌کاران شرکت کننده، امیدواریم که مباحث مربوط به اخلاق حرفه‌اى در حیطه‌ى روان‌پزشکى و روان‌درمانى، چه از لحاظ آموزشى و چه از نظر پژوهشى، بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.مآلاً، از شرکت داروسازى دکتر عبیدى که اسپانسر این سمینار بودند کمال تشکر را داریم.

هیأت مدیره‌ى شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌پزشکى ایران
هیأت مدیره‌ى شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران