سمینار «اخلاق در روان‌درمانی» در رشت برگزار می‌شود.

با توجه به ضرورت رعایت اخلاق حرفه‌ای در روان‌درمانی، شاخه‌ی گیلان انجمن روان‌پزشکی ایران با هم‌کاری شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران روز پنج‌شنبه اول آذرماه سال ۱۳۹۷ از ساعت ۸ صبح در مرکز آموزشی-درمانی روان‌پزشکی شفای ‌رشت سمیناری با عنوان «اخلاق در روان‌درمانی» برگزار می‌کند.

عناوین سخن‌رانی‌ها به شرح زیر است:

اعتماد، قدرت، مراقبت، کفایت: دکتر هما ضرابی

حد و مرزها، روابط دوگانه: دکتر عنایت خلیقی سیگارودی

رازداری، قراردادها درمانی: دکتر نسیم نکویی

برخورد با خطر خودکشی: دکتر علی پوررمضانی

این نشست دارای امتیاز بازآموزی است و شرکت در آن برای علاقمندان رایگان است.

برای ثبت‌نام می‌توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:  gilan.ircme.ir