آزمون پایان‌دوره‌ی اولین دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» در اصفهان در تاریخ پنج‌شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار می‌شود.

«آزمون پایانی»‌ دوره‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» برگزارشده در اصفهان، روز پنج‌شنبه، هشتم آذرماه ۱۳۹۷، انجام خواهد شد.

    بر اساس سیاست‌ها و مصوبات هیأت مدیره‌ی «انجمن علمی روان‌درمانی ایران» و در جهت ارتقای دانش و مهارت‌های روان‌درمانی در اعضای انجمن، دوره‌های آموزشی این حوزه‌ها به شکل نظام‌مند تدوین و برگزار خواهد شد. این دوره‌ها در سه سطح «مقدماتی» (الف)، «متوسط» (ب)، و «پیش‌رفته» (پ) خواهند بود.

    برای شرکت‌کنندگان در دوره که معیار حضور در جلسات را داشته باشند از طرف انجمن علمی روان‌درمانی ایران «گواهی_شرکت_در_دوره»، و برای کسانی که علاوه بر آن، در «آزمون_پایانی» دوره نمره‌ی کافی کسب کرده باشند، «گواهی_تکمیل_دوره» صادر خواهد شد.

    برای شرکت در دوره‌های سطوح بالاتر انجمن، گذراندن دوره‌های قبلی و داشتن «گواهی تکمیل» آن دوره‌ها الزامی است.

دوره‌ی آموزشی ۶۰ساعته‌ی آموزشی «مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» انجمن علمی روان‌درمانی ایران در بهار و تابستان ۱۳۹۷و با حضور سه نفر از مدرسان مورد تأیید انجمن، و با استقبال بارز هم‌کاران استان اصفهان، در بیمارستان فارابی این شهر، برگزار شد.

    شاخه‌ی اصفهان «انجمن_علمی_روان‌پزشکان_ایران» نیز، با تقبل بخشی از هزینه‌ی ثبت نام دستیاران روان‌پزشکی شرکت‌کننده در دوره، در برگزاری این‌ دوره‌ی آموزشی مشارکت داشت.

«آزمون پایانی» این دوره‌ی آموزشی، روز ۸ آذرماه ۱۳۹۷، در اصفهان برگزار و برای کسانی که در آن نمره‌ی قبولی به دست آورند، «گواهی تکمیل دوره‌ی آموزشی مبانی روان‌درمانی تحلیلی (پویشی)» صادر خواهد شد.

    با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، امیدواریم دوره‌های سطوح «ب» (متوسط)، و «پ» (پیش‌رفته) نیز هر چه زودتر آغاز شود؛ و افرادی که دوره‌های پیشین را تکمیل کرده‌اند بتوانند با شرکت در این دوره‌ها دانش و‌ مهارت خود در این حیطه را ارتقا دهند.

۴ آذرماه ۱۳۹۷

انجمن علمی روان‌درمانی ایران