مجموعه‌ کارگاه‌های آموزشی «چالش‌های نوجوانی» توسط شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران برگزار می‌شود.

شاخه‌ی اصفهانانجمن علمی روان‌درمانی ایران قرار است مجموعه کارگاه‌هایی آموزشی با عنوان «چالش‌های نوجوانی» برگزار کند.
بخش اول این مجموعه‌ کارگاه‌ها در تاریخ‌‌های ۹ و ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.
مدرسان این کارگاه‌ها دکتر فریبا عربگل و دکتر مژگان خادمی هستند.
علاقمندان برای دست‌رسی به اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به کانال تلگرامی شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران مراجعه کنند:
                                                      https://t.me/isfahanipa