مواردی که افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات انجمن علمی روان‌درمانی ایران برای شرکت در انتخابات الکترونیک باید رعایت کنند.

قابل توجه افراد واجد شرایط عضویت پیوسته و شرکت در انتخابات انجمن

صرفاً اعضای پیوسته‌ی انجمن، که مراحل (١) عضویت در انجمن و (٢) ثبت نام در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک وزارت بهداشت را طی کرده باشند، می‌توانند در این انتخابات به عنوان رأی‌دهنده شرکت کنند.

با توجه به این که عضویت در انجمن مستلزم ارسال، بررسی و تأیید مدارک است و نیاز به زمان خواهد داشت، از همه‌ی همکاران واجد شرایط عضویت پیوسته در انجمن درخواست می‌شود در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل زیر اقدام کنند:

١. انجام مراحل عضویت در انجمن، از طریق سایت انجمن و طبق رویه‌ی اعلام‌شده‌ی قبلی.

برای این کار از طریق پیوند زیر اقدام کنید:

 https://www.ipa-net.ir/ipa-register/

این مرحله شامل ارسال اطلاعات مدارک توسط متقاضی عضویت، بررسی و تأیید مدارک توسط انجمن، و پرداخت حق عضویت توسط متقاضی است.

٢. عضویت در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک انجمن‌ها در سایت وزارت بهداشت.

برای این کار از طریق پیوند زیر اقدام کنید:

http://www.ima-net.ir

در این بخش باید برای خود صفحه‌ی شخصی ایجاد کنید و تقاضای عضویت در انجمن علمی روان‌درمانی ایران را اعلام کنید. تنها پس از تکمیل مراحل عضویت در انجمن (بند قبل) عضویت شما در سامانه‌ی انتخابات الکترونیک توسط انجمن تأیید خواهد شد و امکان شرکت در انتخابات را خواهید داشت.

 لازم است ذکر شود که، طبق اساس‌نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، افراد زیر می‌توانند به عنوان عضو پیوسته به عضویت انجمن درآمده و در انتخابات شرکت کنند:

روان‌‌پزشکان

دارندگان مدرک دکترای روان‌شناسی بالینی

دارندگان مدرک دکترای روان‌شناسی سلامت

بدیهی است در صورت عدم انجام مراحل فوق در زمان مقتضی، امکان شرکت در انتخابات انجمن به عنوان رأی‌دهنده وجود نخواهد داشت.

.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران

11 خرداد 1399

.