شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران اولین نشست خود را با عنوان نارسیسیسم: تنهایی خودبزرگ‌بین برگزار می‌کند.

اولین نشست علمیِ فصلی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران با عنوان “نارسیسیسم: تنهایی خودبزرگ‌بین” با سخن‌رانی جناب آقای هادی رحیمی دانش، روان‌کاو و روان‌درمانگر، در تاریخ 28 تیرماه سال 1397، ساعت 12-9 در سالن اجتماعات مرکز آموزشی-درمانی شفای رشت برگزار خواهد شد.

نارسیسیسم: تنهایی خود بزرگ‌بین
نارسیسیسم و نارسیسیست اصطلاحاتی هستند که در زبان روزمره جا پیدا کرده‌اند و بیش‌‎تر برای توصیف انسان‌هایی به‌ کار می‌روند که تحمل آنان و تعامل با آنان برای ما مشکل‌زا است. ولی معمولاً در پشت نقاب خودشیفته‌ی این افراد یک تنهایی تأسف‌بار خفته است. عدم وجود عشق نرمال و توجه اکیدشان به خود یکی از دلایل غیرقابل تحمل بودنِ این افراد از جانب محیط بیرونی است.
در این سخن‌رانی یک نمونه  از کارِ روان‌کاوانه با این افراد ارایه می‌شود.