برگزاری انتخابات دوره‌ی جدید هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انتخابات دوره‌ی جدید هیأت مدیره و بازرس شاخه‌ی اصفهان انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ۶ مردادماه ١۴٠١ به صورت حضوری برگزار خواهد شد. دکتر ناصر گودرزی، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن، به عنوان نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره در انتخابات این شاخه انتخاب شده و بر فرایند انتخابات نظارت خواهند داشت.

فرایند انتخابات بر اساس آیین‌نامه‌ی تشکیل و انتخابات شاخه‌های استانی (مصوب هیأت مدیره‌ی انجمن، ۶ مرداد ١٣٩۶) انجام می‌شود. برای شرکت در انتخابات شاخه‌ی اصفهان (چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رأی‌دهنده) لازم است افراد در زمان انتخابات عضو پیوسته‌ی انجمن و در آن استان شاغل باشند.

طبق اساس‌نامه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، گروه‌های زیر واجد شرایط عضویت پیوسته در انجمن هستند:

١. افراد دارای حداقل درجه‌ی گواهی‌نامه‌ی تخصصی در رشته‌ی ر‌وان‌پزشکی
٢. افراد دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی بالینی
٣. افراد دارای حداقل درجه‌ی دکتری در رشته‌ی روان‌شناسی سلامت

افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن، برای شرکت در انتخابات، لازم است مراحل عضویت خود را به صورت اینترنتی انجام داده و بعد از تأیید مدارک تحصیلی و شغلی، حق عضویت پیوسته‌ی سال ١۴٠١ را پرداخت کرده و از تکمیل فرایند عضویت و اضافه شدن نام‌شان در فهرست اعضای انجمن در آن شاخه مطمئن شده باشند.

حق عضویت پیوسته‌ی انجمن ١٢٠ هزار تومان است.

محل برگزاری انتخابات و سایر اطلاعات لازم در اطلاعیه‌های بعدی به آگاهی خواهد رسید.

٢٣ خردادماه ١۴٠١

انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انتخابات شاخه اصفهان 1401