شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌درمانى ايران برگزار مى‌كند: كارگاه روان‌درمانى گروهى تحليلى


کارگاه روان‌درمانی گروهی تحلیلی در دو بخش نظری و عملی، با مروی کوتاه بر تاریخچه و علل تکامل روان‌درمانی گروهی، نظریه‌های روان‌درمانی گروهى تحلیلی (عرصه  و موارد كاربرد آن)، و مناظره و ايفاى نقش عملى برگزار خواهد شد. 

کارگاه توسط آقای هادی رحیمی دانش، در تاریخ جمعه ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷ در بیمارستان شفای رشت برگزار خواهد شد. ظرفیت کارگاه ۳۰ نفر و شرایط لازم برای شرکت در آن شامل موارد زیر است:

۱- دارا بودن شرایط لازم برای عضويت پيوسته يا وابسته‌ی انجمن علمى روان‌درمانى ايران

۲- پرداخت هزينه‌ى شركت در كارگاه (۲۲۰٫۰۰۰ تومان)

  • به اعضاى انجمن علمی روان‌درمانی ایران كه مراحل اینترنتی عضویت در انجمن را طی کرده و حق عضويت سال ۱۳۹۷خود را پرداخت كرده باشند، و نیز دستیاران روان‌پزشكى و دانش‌جويان دكترى روان‌شناسى بالينى و سلامت ٢٥٪؜ (۵۵٫۰۰۰ تومان) تخفيف تعلق مى‌گيرد.

توجه:

عضویت انجمن از طریق اینترنت و از صفحه‌ی زیر در سایت انجمن علمی روان‌درمانی ایران انجام می‌شود:
/https://www.ipa-net.ir/membership/register

  • متقاضيان لطفاً تصوير مدرك تحصیلی و تصوير فيش پرداخت بانكى را به نشانى پست الكترونيك شاخه‌ى گيلان (guilan [at sign] ipa-net [dot] ir) ارسال نمايند.

توجه:
براى اعضاى فعلى انجمن علمى روان‌درمانى ايران، که مراحل عضویت سال ۱۳۹۷خود را طی کرده باشند و نام‌شان در بانک اطلاعات اعضای انجمن وجود دارد، ارسال تصوير مدارك ضرورتى ندارد، مگر آن كه در مدرك ايشان تغييرى حاصل شده باشد.

شماره‌ى حساب مشترک رییس و خزانه‌دار شاخه‌ی گيلان انجمن علمی روان‌درمانی (حساب جارى بانك ملت (شعبه مصلى) به نام على پوررمضانى و عنايت خليقى سيگارودى) : ۸۴۸۳۳۴۲۷۹۶