شاخه‌ى گیلان انجمن علمى روان‌درمانى ایران برگزار مى‌کند: کارگاه روان‌درمانى گروهى تحلیلى


کارگاه روان‌درمانی گروهی تحلیلی در دو بخش نظری و عملی، با مروی کوتاه بر تاریخچه و علل تکامل روان‌درمانی گروهی، نظریه‌های روان‌درمانی گروهى تحلیلی (عرصه  و موارد کاربرد آن)، و مناظره و ایفاى نقش عملى برگزار خواهد شد. 

کارگاه توسط آقای هادی رحیمی دانش، در تاریخ جمعه ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷ در بیمارستان شفای رشت برگزار خواهد شد. ظرفیت کارگاه ۳۰ نفر و شرایط لازم برای شرکت در آن شامل موارد زیر است:

۱- دارا بودن شرایط لازم برای عضویت پیوسته یا وابسته‌ی انجمن علمى روان‌درمانى ایران

۲- پرداخت هزینه‌ى شرکت در کارگاه (۲۲۰٫۰۰۰ تومان)

  • به اعضاى انجمن علمی روان‌درمانی ایران که مراحل اینترنتی عضویت در انجمن را طی کرده و حق عضویت سال ۱۳۹۷خود را پرداخت کرده باشند، و نیز دستیاران روان‌پزشکى و دانش‌جویان دکترى روان‌شناسى بالینى و سلامت ٢۵٪؜ (۵۵٫۰۰۰ تومان) تخفیف تعلق مى‌گیرد.

توجه:

عضویت انجمن از طریق اینترنت و از صفحه‌ی زیر در سایت انجمن علمی روان‌درمانی ایران انجام می‌شود:
/https://www.ipa-net.ir/membership/register

  • متقاضیان لطفاً تصویر مدرک تحصیلی و تصویر فیش پرداخت بانکى را به نشانى پست الکترونیک شاخه‌ى گیلان (guilan [at sign] ipa-net [dot] ir) ارسال نمایند.

توجه:
براى اعضاى فعلى انجمن علمى روان‌درمانى ایران، که مراحل عضویت سال ۱۳۹۷خود را طی کرده باشند و نام‌شان در بانک اطلاعات اعضای انجمن وجود دارد، ارسال تصویر مدارک ضرورتى ندارد، مگر آن که در مدرک ایشان تغییرى حاصل شده باشد.

شماره‌ى حساب مشترک رییس و خزانه‌دار شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی (حساب جارى بانک ملت (شعبه مصلى) به نام على پوررمضانى و عنایت خلیقى سیگارودى) : ۸۴۸۳۳۴۲۷۹۶