فراخوان ارسال چکیده برای سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، با عنوان «اعتماد: سازه‌ای روانی در گستره‌ی زندگی»، در تاریخ ٧ تا ٩ اسفندماه ١٣٩٨ برگزار خواهد شد.

این همایش شامل سخن‌رانی‌های کلیدی سخن‌رانی سخن‌رانان مدعو، ارایه‌ی سخن‌رانی‌های پذیرفته‌شده در فراخوان، سمپوزیوم‌های موضوعی و کارگاه‌های آموزشی خواهد بود.

از تمامی روان‌‌شناسان و روان‌پزشکان، و نیز سایر علاقمندان به حوزه‌های مرتبط با روان‌درمانی و سلامت روان دعوت می‌شود تا چکیده‌های خود را حداکثر تا تاریخ ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ و تنها از طریق پایگاه اینترنتی همایش ارسال کنند.

محورهای سومین همایش سالیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران عبارت‌اند از:

◽️اعتماد در سیر رشد شخصیت

◽️اعتماد در رابطه‌های بین‌فردی

◽️اعتماد در زوج‌ها و خانواده

◽️اعتماد بین‌نسلی

◽️اعتماد در رابطه‌ی درمانی

◽️اعتماد و اخلاق حرفه‌ای

◽️اعتماد و جزمی‌اندیشی در نظریه‌های روان‌درمانی

◽️اعتماد در عصر اینترنت

◽️اعتماد اجتماعی

◽️اعتماد و نظام سلامت

◽️اعتماد در زندگی شهروندی

◽️اعتماد و آسیب‌های اجتماعی

◽️اعتماد و ریشه‌های فرهنگی

◽️اعتماد بین ملت‌ها و فرهنگ‌ها

◽️اعتماد و علوم اعصاب

راه‌نمای نگارش و ارسال چکیده:

https://www.ipa-net.ir/annual-congress/abstract/guide

ارسال چکیده فقط از طریق:

https://www.ipa-net.ir/annual-congress/abstract/