اعضای شورای سیاست‌گذاری (به ترتیب حروف الفبا):

 • دکتر مهرداد افتخار
 • دکتر مرتضی امامی پارسا
 • دکتر عباس امید
 • دکتر غلامرضا ترابی
 • دکتر سامان توکلی
 • دکتر بهروز دولتشاهی
 • دکتر محمدرضا شالبافان
 • دکتر فرهاد طارمیان
 • دکتر ناصر گودرزی
 • دکتر نهاله مشتاق
 • دکتر شبنم نوحه‌سرا