شاخه‌ى گيلان انجمن علمى روان‌درمانى ايران «سمپوزیوم روان‌درمانی اختلال وسواسی-جبری» برگزار می‌کند.

«سمپوزیوم روان درمانی در اختلال وسواسی-جبری» توسط شاخه‌ی گیلان احجمن علمی روان‌درمانی ایران در روز پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۹۸، در سالن اجتماعات بیمارستان شفای رشت برگزار خواهد شد.

این سمپوزیوم دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود و هم‌كارانى كه مايل به كسب امتياز بازآموزی هستند لازم است از طريق سايت آموزش مداوم اقدام کنند.

هزینه‌ی ثبت‌نام مطابق جدول زیر در محل برگزاری دریافت خواهد شد.

زمان موضوع سخن‌ران
۸:۰۰-۸:۰۵ تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید
۸:۰۵-۸:۱۰ خیر مقدم دبیر برنامه: آقای دکتر علی پوررمضانی

متخصص روان‌پزشکی

۸:۱۰-۹:۱۰ نظرات روی‌کرد روابط ابژه در مورد افکار وسواسی هم‌راه با مثال‌های بالینی خانم دکتر ستاره آرام

متخصص روان‌پزشکی

۹:۱۰-۱۰:۱۰ میهمان ناخوانده:

کودک و اختلالات وسواسی-جبری

آقای دکتر اشکان ناصح

روان‌شناس بالینی

۱۰:۱۰-۱۰:۴۰ استراحت و پذیرایی
۱۰:۴۰-۱۱:۴۰ مرور پژوهش های مبتنی بر شواهد در زمینه‌ی روان درمانی اختلال وسواسی-جبری خانم دکتر پروانه حیدری راد

متخصص روان‌پزشکی

۱۱:۴۰-۱۲:۴۰ نقش درمان شناختی رفتاری در کنترل

افکار وسواسی

آقای دکتر افشین صابری

روان‌شناس بالینی

۱۲:۴۰-۱۳:۴۰ پرسش و پاسخ آقای دکتر عنایت خلیقی سیگارودی

خانم دکتر نسیم نکویی شجاع-آقای دکتر علی پوررمضانی

۱۳:۴۰-۱۴:۰۰ نماز

گروه هدف برنامه

گروه مادر گروه هدف مقطع رشته نام رشته رتبه امتیاز کمیته هزینه (ریال)
روان پزشکی تخصص روان‌پزشکی اول ۳ ۳۴۰۰۰۰
دکترا روان‌شناسی بالینی اول ۳ ۳۴۰۰۰۰
دکترا روان‌شناسی سلامت اول ۳ ۳۴۰۰۰۰
روان‌پزشکی و

روان‌شناسی

روان‌شناسی

و مشاوره

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی اول ۳ ۲۳۰۰۰۰
کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی کودک و نوجوان اول ۳ ۲۳۰۰۰۰
کارشناسی ارشد روان‌شناسی سلامت اول ۳ ۲۳۰۰۰۰
کارشناسی ارشد روان‌شناسی خانواده درمانی اول ۳

۲۳۰۰۰۰