نظرخواهی در مورد متن پیش‌نویس سوگندنامه‌ی پزشکی و حرفه‌های مرتبط سازمان نظام‌ پزشکی

با توجه به اهمیت پای‌بندی به اصول اخلاق حرفه‌ای در بین گروه‌های مختلف مرتبط با سلامت و نقش مهم آن در حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جامعه، پیش‌نویس سوگندنامه‌ی پزشکی و حرفه‌های مرتبط با آندر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شده است و برای نظرخواهی انجمن‌های علمی فرستاده شده است. متن نامه‌ی رییس کمیسیون اخلاق پزشکی و رییس شورای عالی سازمان نظام ‌پزشکی خطاب به رییسان انجمن‌های علمی و پیش‌نویس سوگندنامه را در ادامه ملاحظه می‌کنید.

از اعضای محترم انجمن تقاضا می‌شود حداکثر تا تاریخ 10 مردادماه 1398 نظرات خود را در این مورد به آدرس پست الکترونیکی (ای‌میل) انجمن علمی روان‌درمانی ایران ارسال کنند.

آدرس پست الکترونیکی (ای‌میل) انجمن علمی روان‌درمانی ایران:

ipaweb.ir@gmail.com

متن نامه‌ی رییس کمیسیون تخصصی اخلاق پزشکی 

و رییس شورای عالی سازمان نظام‌ پزشکی

دکتر مصطفی معین

 

ریاست محترم انجمن‌های علمی-تخصصی

همان‌طور که مستحضرید، با عنایت به اهمیت اخلاق حرفه‌ای بین گروه‌های مختلف مرتبط با سلامت و نقش بسیار تأثیرگذار آن در حفظ و ارتقای اعتماد عمومی جامعه، با هم‌کاری دبیرخانه‌ی کمیسیون تخصصی اخلاق پزشکی متن پیش‌نویس سوگندنامه‌ی پزشکی و حرف وابسته تهیه و تدوین گردیده است.

اکنون به پیوست متن سوگندنامه‌ی پزشکی فوق خدمت شما تقدیم می‌شود، خواهشمند است دستور فرمایید که این متن جهت بررسی و مطالعه‌ی اعضای محترم آن انجمن در اختیار ایشان قرار گیرد.

                                                                               دکتر مصطفی معین

                                                                 رییس کمیسیون تخصصی اخلاق پزشکی

                                                                              و رییس شورای عالی

سوگندنامه‌ی پزشکی

من به عنوان عضوی از جامعه‌ی گروه پزشکی سوگند یاد می‌کنم که با در نظر گرفتن اصول اخلاق حرفه‌ای:

  • همواره در تصمیمات پزشکی منافع بیمار خود را در اولویت قرار داده، سلامت و آرامش‌شان را درنظر داشته و بر اساس نیاز ایشان، مراقبتی جز بر مبنای شواهد علمی ارایه نمی‌دهم.
  • هرگز مبادرت به اقدامی که دانش و توانمندی آن را ندارم، نکنم و هرگز آگاهانه اقدامی در جهت زیان بیمار انجام ندهم.
  • پاس‌دار حرمت و استقلال حرفه‌ی پزشکی باشم. از موقعیت حرفه‌ای خود سوء‌استفاده نکنم. موقعیت‌های تعارض منافع را مدیریت کرده و در تمام قراردادهای کاری از استقلال حرفه‌ای خود د ر اخذ بهترین تصمیم برای مراقبت از بیماران دفاع کنم.
  • در طب همواره در حال یادگیری دانش و ارتقای توانمندی‌های خود باشم و برای پیش‌برد دانش پزشکی تلاش کنم و هر آن‌چه را که آموخته‌ام و می‌آموزم در اختیار دیگران قرار دهم.
  • به کرامت و شأن انسانی گیرندگان خدمت احترام بگذارم، با ایشان صادق باشم، رازدار ایشان باشم، حریم خصوصی‌شان را حفظ کنم، اطلاعات کافی و درست درباره‌ی بیماری در اختیارشان قرار داده و حق بیماران برای مشارکت در تصمیم‌گیری‌های پزشکی را تسهیل کنم.
  • حرمت استادان خود را رعایت کنم، حقوق دانش‌جویان‌ام را پاس دارم. با تمام هم‌کاران‌ام با احترام رفتار کنم و با ایشان هم‌کاری مناسبی در ارایه‌ی بهترین مراقبت از بیمار داشته باشم، دانش خود را با آن‌ها به اشتراک گذاشته و در مواقع نیاز از آن‌ها یاری گرفته و متقابلاً به آن‌ها یاری برسانم.
  • برای ارایه‌ی بهترین خدمت به بیماران به سلامت خود و برقراری توازن بین زندگی شخصی و حرفه‌ای خود توجه داشته باشم.
  • از هر گونه تبعیض در ارایه‌ی مراقبت خودداری کرده و در برقراری عدالت در سلامت، حمایت‌طلبی و تلاش کنم. هم‌چنین از تحمیل هزینه‌ی غیرضروری به بیمار و اتلاف منابع سلامت جلوگیری کرده و هزینه‌های سلامت را به درستی مدیریت کنم.
  • در جهت انجام مسؤولیت اجتماعی برای آگاهی‌رسانی، ارتقای سلامت جامعه و بهبود دست‌رسی مردم به آموزش بهداشت، خدمات پیش‌گیری و مراقبت اولیه اهتمام داشته باشم.
  • در جهت خودتنظیمی حرفه‌ای، خطاها و سوء‌رفتارهای هم‌کاران خود را بدون غرض‌ورزی به ایشان بازخورد دهم، در مواجهه با سوءرفتار جدی یا ناتوانی هم‌کار، مراجع مربوطه را مطلع کنم. در صورت بروز خطا، مسؤولیت خود را بپذیرم و با فرایندهای ارزیابی رسمی کیفیت خدمات مؤسسه‌ی درمانی هم‌کاری مناسب داشته باشم.