برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

انتخابات شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران

دومین نشست مجمع عمومی و انتخابات هیأت مدیره‌ی این شاخه روز پنج‌شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۰، ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح با حضور اعضای انجمن، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در این نشست، دکتر رضا شیرالی محمد‌پور، عضو هیأت مدیره‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران، به عنوان نماینده‌ی ناظر هیأت مدیره در جلسه حضور خواهد داشت.

رأی‌گیری برای انتخاب اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت مدیره، و بازرس اصلی و علی‌البدل انجام خواهد شد.

افراد واجد شرایط عضویت پیوسته‌ی انجمن (روان‌پزشکان، دکترای روان‌شناسی بالینی و دکترای روان‌شناسی سلامت) که مایل‌اند در مجمع شاخه‌ی گیلان شرکت کنند، باید فرایند عضویت یا تمدید عضویت سال ۱۴۰۰ خود تا روز برگزاری مجمع عمومی و انتخابات از طریق اینترنت «تکمیل» کرده باشند و نام‌شان در بانک اطلاعات اعضای انجمن وارد شده باشد.

اعضای محترمی که واجد شرایط عضویت پیوسته هستند و تمایل دارند نامزد انتخابات هیات مدیره‌ی شاخه‌‌ی گیلان باشند لطفا تا روز انتخابات خود را از طریق پیام در واتس‌اپ به شماره‌ی +989123142329 خانم دکتر ستاره آرام دبیر هیات مدیره‌ی شاخه معرفی نمایند.

هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان انجمن علمی روان‌درمانی ایران