نامه‌ی هیأت مدیره‌ی مجمع انجمن‌های علمی گروه پزشکی و رییسان انجمن‌های علمی به رییس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به «طرح تشکیل سازمان طب اسلامی-ایرانی»

مخالفت مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی با تاسیس سازمان طب اسلامی ایرانی

ریاست و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

مسئولین محترم نظام سلامت کشور

با سلام و احترام

در آخرین روزهای سال جاری اطلاع پیدا کردیم طرح «تأسیس سازمان طب اسلامی ـ ایرانی» به عنوان سازمانی مستقل از طرف برخی نمایندگان، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

در این ارتباط لازم می‌دانیم مطالبی را یادآوری نموده و توجه عموم مردم و مسئولان را به آنها خواستار گردیم؛

١-دانش طب در تمام دنیا و طبق قوانین جاری کشور ما یکپارچه است و متولی سازماندهی دانش آموختگان آن و نظارت بر کیفیت ارایه خدمات درمانی و سایر شئون آن، سازمان نظام پزشکی کشور می‌باشد. و نیز بر طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تلاش‌ در جهت‌ پیشبرد و اصلاح‌ امور پزشکی بر عهده سازمان مذکور است.

٢- آنچه که به نام طب سنتی اسلامی ـ ایرانی یا هر نام دیگری شناخته می‌شود از شمول قوانین علمی بین المللی که توسط وزارت بهداشت آموزش داده می‌شود و توسط سازمان نظام پزشکی مورد نظارت قرار می‌گیرد خارج نیست و بعد از طی مراحل تحقیقاتی مبتنی بر شواهد جزئی از طب امروزی شناخته می‌شود. طبابت و ارائه خدمات سلامت بدون تحصیلات مرتبط در این حوزه تبعات منفی برای سلامت مردم و جامعه خواهد داشت.بدیهی است هیچ قاعده و مسیر دیگری موازی و معاف از تحقیق قابل اتکا نمی‌باشد.

انجمن علمی روان‌درمانی ایران از امضاکنندگان این نامه است.