دکتر حمیدرضا نقوی؛ معرفی و خلاصه‌ی سخن‌رانی

معرفی

دکتر حمیدرضا نقوی، روان‌پزشک و عضو گروه روان‌پزشکی «دانشگاه علوم پزشکی تهران»، به نظریه‌پردازی و پژوهش در قلم‌روِ شناخت و آگاهی علاقه دارد و مطالعاتی را در این زمینه با استفاده از تصویربرداری مغز به انجام رسانده است.

.

خلاصه‌ی سخن‌رانی

«پی‌ریزی و فروپاشی اعتماد در مغز»

بر پایه‌ی یافته‌های مطالعات مغز در سال‌های اخیر، شاید بتوان این‌گونه نتیجه گرفت که اعتماد عموماً با انسجام، هم‌آهنگی و کارآمدی شبکه‌های عصبی درگیر در شناخت اجتماعی و بی‌اعتمادی اغلب با کاستی یا آسیب این قابلیت‌ها در ارتباط است. این سخن‌رانی به بررسی موضوع پی‌ریزی اعتماد و نیز فروپاشی آن بر اساس دانسته‌های ما از مغز می‌پردازد.