معرفی سخن‌ران مدعو دکتر مهرداد افتخار

دکتر مهرداد افتخار دانش‌آموخته‌ی روان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و از سردبیران مجله‌ی «گفتمان روان‌کاوی» است.

دکتر افتخار هم‌اکنون در این دانشگاه به همراه هم‌کاران خود در دپارتمان روان‌درمانی گروه روان‌پزشکی به آموزش روان‌درمانی تحلیلی به دستیاران روان‌پزشکی و نیز دستیاران فلوشیپ‌ روان‌درمانی می‌پردازد. کتاب «گذرگاه‌های پنهان: نظریه و تکنیک بیناروانی» (بولونینی، با هم‌کاری دکتر شبنم نوحه‌سرا، انتشارات ارجمند، 1393) ترجمه‌ی او است.