معرفی سخن‌ران مدعو دکتر امیرهوشنگ مهریار

دکتر امیر هوشنگ مهریار متولد 1315 در شهر نقده، آذربایجان غربی، در سال 1337 درجه‌ی لیسانس خود را در رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی از دانش‌سرای عالی تهران اخذ، و در سال 1340 با استفاده از بورس تحصیلی به انگلستان رفت و در سال 1344 توانست درجه‌ی دکتری روان‌شناسی پرورشی خود را از مؤسسه‌ی تعلیم و تربیت دانشگاه لندن اخذ کند. او دوره‌ی دو‌ساله‌ی روان‌شناسی بالینی را در دانشگاه ادینبورگ (اسکاتلند) گذراند (1346ـ1344) و بلافاصله با سمت دانش‌یاری در دانشگاه پهلوی شیراز استخدام شد. دکتر مهریار در سال 1350 رتبه‌ی استادی کامل دانشگاه شیراز را احراز و برای دوره‌ی یک‌‌ساله‌ی بهداشت روان اجتماعی به دانشگاه هاروارد (آزمایشگاه بهداشت روان اجتماعی پروفسور جرالد کاپلان) رفت. پس از بازگشت از این دوره، دکتر مهریار فعالیت آموزشی و پژوهشی خود را با دانشگاه شیراز ادامه داد و در سال 1355 دوره‌ی یک‌ساله ی مرخصی مطالعاتی خود را در شهر ژنو سوییس با «برنامه‌ی بهداشت باروری سازمان جهانی بهداشت» گذراند. بعد از پیروزی اتقلاب اسلامی دکتر مهریار به عنوان اولین رییس دانشگاه شیراز منصوب شد ولی بیش از 18 ماه در این سمت باقی نماند و به کار آموزش و پژوهش خود در بخش روان‌شناسی بازگشت. در سال 1364 با استفاده از فرصت مرخصی مطالعاتی به آمریکا رفت و در مرکز درمان شناختی‌ـ رفتاری پروفسور بک کار کرد. بعد از بازگشت از این دوره، از طرف «برنامه‌ی جهانی مبارزه با ایدز سازمان جهانی بهداشت» به همکاری در ژنو دعوت شد. در پایان این دوره‌ی دو‌ساله، وی از طرف «مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه» در تهران به هم‌کاری دعوت شد و تا سال 1391 که رسماً بازنشسته شد به هم‌کاری آموزشی و پژوهشی با این مؤسسه ادامه داد. دامنه‌ی علایق و فعالیت‌های دکتر مهریار بسیار وسیع بوده و علاوه بر ترجمه و تطبیق آزمون‌های روانی، به عرصه‌ی جمعیت و تنظیم خانواده، مسایل اجتماعی، اعتیاد، ایدز و رفتار‌های پرخطر و توسعه‌ی انسانی پایدار نیز گسترش یافته است. تألیفات دکتر مهریار شامل ترجمه و تألیف 17 کتاب به زبان فارسی، 2 کتاب و حدود 75 مقاله‌ی پژوهشی به زبان انگلیسی است.