معرفی سخن‌‎ران مدعو دکتر آذرخش مکری

دکتر آذرخش مکری دانش‌آموخته‌ی پزشکی عمومی و روان‌پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیأت علمی این دانشگاه، و معاون آموزشی مرکز ملی مطالعات اعتیاد است. دکتر مکری بیش‌تر به عنوان پژوهشگر مطالعات اعتیاد و مجری طرح‌های پژوهشی دارویی در این حوزه شناخته می‌شود؛ اما فعالیت او به حوزه‌ی پژوهشی و دانشگاهی محدود نمانده و علاوه بر آموزش عمومی، دغدغه‌ی آموزش در حوزه‌های دیگر از جمله روان‌درمانی، پژوهش و مفاهیم آن، مشکلات جنسی، تاریخچه‌ی مکاتب و آسیب‌شناسی روانی را نیز برای کارشناسان و متخصصان روان‌شناسی و روان‌پزشکی داشته است.

کتاب‌های «آشنایی با درمان نگه‌دارنده با متادون: راه‌نمای مراجعان» (گروه مؤلفان، مهر و ماه نو)، «ماجرای کله‌پاچه، شیرینی خامه‌ای و اعتیاد: چگونه با مصرف مواد معتاد می‌شویم؟»، (گروه مؤلفان، مهر و ماه نو)، «پایان درمان نگه‌دارنده با متادون در وابستگان به مواد مخدر: راه‌نمای عملی درمانگران»، (گروه مؤلفان، مهر و ماه نو) از جمله تألیفات او به شمار می‌رود.