معرفی سخن‌ران مدعو دکتر سیدوحید شریعت

دکتر سیدوحید شریعت دانش‌آموخته‌ی پزشکی عمومی و روان‌پزشکی از دانشگاه علوم‌ پزشکی تهران، و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران است که هم‌اکنون ریاست دانشکده‌ی علوم رفتاری و سلامت روان (انستیتو روان‌پزشکی تهران) را در این دانشگاه بر عهده دارد.

دکتر شریعت، علاوه بر فعالیت‌های آموزشی در گروه روان‌پزشکی دانشگاه، اهتمام جدی در حوزه‌ی پژوهش داشته و از مهم‌ترین طرح‌های پژوهشی اخیر او می‌توان به مواردی همچون طرح «ايجاد بانك آزمون‌های روان‌سنجی»، «راه‌نمای عملی برای پزشكان عمومی» (سفارش داده‌شده از طرف اداره‌ی سلامت روان وزارت بهداشت)، طرح «مرور سيستماتيک منابع بهداشت روان كشور توسط اداره‌ی سلامت روان وزارت بهداشت» و طرح «بررسی پروتوتیپیکالیتی مدل جامع شخصیت سایکوپاتی در ایران» اشاره کرد. هم‌کاری در تألیف ۴ کتاب و انتشار ۲۵ مقاله‌ی پژوهشی به انگلیسی و فارسی از جمله فعالیت‌های دکتر شریعت است.