معرفی سخن‌ران مدعو دکتر اکرم خمسه

دکتر اکرم خمسه دانش‌آموخته‌ی دكتري روان شناسي از دانشگاه علامه طباطبایي و استاديار پژوهشی پژوهشكده‌ی زنان دانشگاه الزهرا، عضو كميته‌ی علمي برنامه‌ريزي پرورش خلاقيت معاونت پژوهشي وزارت آموزش ‌و پرورش سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي و عضو هيأت علمي شوراي پژوهشي معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم است. دکتر خمسه از سال 1354 تاکنون در حوزه‌های مختلف روان‌شناسی و مشاوره از جمله افسردگي، وسواس، اختلالات رفتاري و رواني كودكان، زوج‌درماني و خانواده‌درماني، مشاوره‌ی زناشويي، مشاوره‌ی خانواده، مشاوره‌ی تحصيلي و شغلي در مراکز متعددی فعالیت داشته است.

دکتر خمسه در این مدت به لحاظ علمی و پژوهشی نیز فعالیت‌های متعددی داشته که از آن جمله می‌توان به تهیه‌ی مقالات پژوهشی و نیز تألیف کتاب‌هایی از جمله «آسيب‌شناسي عضوي مغز و آزمون بندر گشتالت» ( 1377)، «آموزش قبل از ازدواج، راه‌نماي عملي براي زوج‌هاي جوان»، (انتشارات دانشگاه الزهرا، 1382) اشاره کرد. هم‌چنین، کتاب «روان‌شناسي زنان» از او از سوی انتشارات ارجمند زير چاپ است.