معرفی مدرسین کارگاه «بیماران مرزی و چالش با چارچوب درمان»؛ دکتر فرزین رضاعی و دکتر نسیم نکویی شجاع

دکتر فرزین رضاعی روان‌پزشک فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کردستان و عضو هیأت ممتحنه‌ی دانش‌نامه‌ی تخصصی رشته‌ی روان‌پزشکی است که در 13 سال گذشته در حوزه‌های درمان شناختی‌ـ رفتاری، روان‌درمانی تحلیلی و گروه‌درمانی به کار بالینی و نیز ارایه‌ی نظارت بالینی و تدریس مشغول بوده است. دکتر رضاعی صاحب مقالات پژوهشی متعدد در زمینه‌ی روان‌پزشکی و روان‌درمانی، و نیز ترجمه‌ی کتاب‌های مرجع روان‌پزشکی، از جمله «خلاصه‌ی روان‌پزشکی و علوم رفتاری» کاپلان و سادوک و «روان‌درمانی معطوف به انتقال در بیماران با اختلال شخصیت مرزی» است که به تازگی از سوی انتشارات ارجمند روانه‌ی بازار شده است.

دکتر نسیم نکویی شجاع روان‌پزشک فارغ‌التحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان است که در حال حاضر دستیار فلوشیپ روان‌درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو و دبیر هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان «انجمن علمی روان‌درمانی ایران» و نیز عضو هیأت مدیره‌ی شاخه‌ی گیلان «انجمن علمی روان‌پزشکان ایران» است. دکتر نکویی سابقه‌ی بیش از ۴سال کار در حیطه‌های گوناگون روان‌درمانی، به ویژه روان‌درمانی با روی‌کرد تحلیلی، دارد.