معرفی مدرس کارگاه «خشونت‌های روانی-عاطفی در روابط زنان و مردان»؛ دکتر سامرند سلیمی

دکتر سامرند سلیمی روان‌پزشک دانش‌آموخته‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران است که عمده‌ی فعالیت بالینی و آموزشی خود را به حیطه‌ی مهم و پیچیده‌ی زوج‌درمانی اختصاص داده است. دکتر سلیمی سابقه‌ی ۱۱ سال تجربه‌ی روان‌درمانی تحلیلی و زوج‌درمانی را در کارنامه‌ی خود دارد و به عنوان مدرس مدعو زوج‌درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، مشهد، شیراز، اصفهان، سنندج، اهواز، کرمانشاه و کرمان، برای متخصصان، کارشناسان و دستیاران روان‌پزشکی کارگاه‌های علمی متعددی برگزار کرده است.