روان‌درمانی و فرهنگ

نشست سوم، مهرماه ۱۳۹۶

سخن‌رانی:

روان‌درمانی و فرهنگ

دکتر محمود دژکام

پنج‌شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

آمفی‌تئاتر بیمارستان روزبه

نشست سوم انجمن علمی روان‌درمانی ایران - دکتر محمود دژکام روان‌درمانی و فرهنگ

گزارش سومین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران

سومین جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶ در بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران، برگزار شد. در این جلسه، دکتر محمود دژکام، روان‌شناس بالینی و عضو هیأت علمی گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، سخن‌رانی خود را با عنوان «روان‌درمانی و فرهنگ» ارایه کرد. در این سخن‌رانی با مروری بر ویژگی‌های فرهنگی و مختصات انجام روان‌درمانی در کشور ایران، به چالش‌ها و محدودیت‌ها و موانعی که در این زمینه وجود دارد پرداخته شد. این جلسه که در محل آمفی‌تئاتر بیمارستان روزبه برگزار شده بود با حضور علاقمندان برگزار شد و بعد از سخن‌رانی، شرکت‌کنندگان در جلسه دیدگاه‌ها و ‌پرسش‌های خود را مطرح کردند. این جلسه از سلسله نشست‌های ماهیانه نیز برای استفاده‌ی هم‌کارانی که قادر به حضور در جلسه نبودند، از صفحه‌ی رسمی اینستاگرام انجمن پخش زنده شد.