در راستای سلسه نشست‌های علمی ماهیانه‌ی انجمن علمی روان‌درمانی ایران سپوزیوم رشد و حسد در تاریخ 7 تیرماه نود هفت از ساعت 9 تا 13 در سالن آمفی تئاتر بیمارستان روزبه برگزار خواهد شد. اساتید محترم جناب دکتر آدرخش مکری، جناب دکتر مهدی تهرانی‌دوست، جناب دکتر سامرند سلیمی و جناب دکتر عباس امید سخنرانی خواهند داشت. این نشست دارای امتیاز بازآموزی خواهد بود و شرکت در آن برای علاقمندان رایگان است.

شناسه 119657

نــام رشــته امتیـــاز
[1725] روانپزشکی* | تخصص 3
[1921] روانشناسی بالینی | دکترا 3
[1431] روانشناسي باليني | کارشناسی ارشد 3
[19119] روانشناسي سلامت | دکترا 3
[14122] روانشناسي باليني كودك و نوجوان | کارشناسی ارشد 3
[20305] روانپزشكي كودك و نوجوان | فوق تخصص 3
[2030] روانپزشکی اطفال* | فوق تخصص 3
[1715] پزشکی اجتماعی | تخصص 1
[1732] پزشکی قانونی* | تخصص 1
[19120] روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | دکترا 1
[1492] روانشناسي عمومي | کارشناسی ارشد 1
[1464] روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی ارشد 1
[1941] علوم اعصاب | دکترا 1
[14107] روان پرستاري | کارشناسی ارشد 2.25
[1465] مشاوره | کارشناسی ارشد 2.25
[1952] روانشناسي نظامي | دکترا 2.25
[1936] مددكاري اجتماعي | دکترا 2.25
[1454] مددكاري اجتماعي | کارشناسی ارشد 2.25
[1954] مطالعات اعتياد | دکترا 2.25
[1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای 1.5
[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای 1.5
[1137] روانشناسي باليني | کارشناسی 1.5
[1495] بهداشت روان | کارشناسی ارشد 1.5
[14130] روانشناسي تربيتي | کارشناسی ارشد 1.5
[1142] مشاوره | کارشناسی 1.5
[1126] مددكاري اجتماعي | کارشناسی 1.5