با سلام.

{نام و نام خانوادگی (نام):1.3} {نام و نام خانوادگی (نام خانوادگی):1.6}

از ارسال فرم متشکریم. اطلاعات شما به دست ما رسید.

کد پیگیری شما {transaction_id} است.

با کد فوق می‌توانید از طریق این لینک وضعیت بررسی مدارک خود را مرور نمایید.

در صورت تأیید اطلاعات توسط اوپراتور، ظرف مدت دو روز کاری تأییدیه‌ای به آدرس {ایمیل:36} ارسال خواهد شد. در صورت عدم دریافت لطفن پوشه اسپم (هرزنامه) ایمیل خود را چک کنید. دقت کنید پس از دریافت تأییدیه اقدام به پرداخت حق عضویت نمایید.

با تشکر. مدیریت سایت انجمن علمی روان‌درمانی.