بانک اطلاعات اعضای انجمن

نام و نام خانوادگیزینب رئوفی
نوع عضویت عضو وابسته
مدرک تحصیلیکارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی
سایر اطلاعات آدرس ای‌میل: homa.raoufi@gmail.com
سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی: ۱۳۹۷/۰۶/۲۳